Jakie oczekiwania przewoźników najczęściej słyszą spedytorzy?

C

23-03-2022

W ciągu ostatnich dziesięciu lat sektor transportu i logistyki doznał wielu zmian, które dotknęły zarówno przewoźników, jak i firmy świadczące usługi spedycyjne. Muszą one działać w warunkach zwiększonej konkurencji, a ich sukces w większości zależy od możliwości utrzymania współpracy z przewoźnikami korzystnej dla obu stron. W tym celu konieczne jest dobre zrozumienie oczekiwań dzisiejszych przewoźników.

To żadna tajemnica, że rynek transportu i logistyki w Europie ulega stałej segmentacji. Wielcy przewoźnicy szybko rozwijają się, a tym mniejszym przeważnie nie pozostaje nic innego, jak dołączyć do dużych firm. Małym przewoźnikom zazwyczaj trudno zaoferować kompleksowe usługi transportowe, nabywać nowe ciężarówki i konkurować na rynku.

To zjawisko jeszcze bardziej zwiększa już i tak ostrą konkurencję spółek spedycyjnych pracujących w oparciu o podwykonawstwo. Chcąc w takich warunkach utrzymać obecnych i przyciągnąć nowych przewoźników, ważny staje się każdy parametr działalności.

 

Szukają korzyści ekonomicznych

Skoro już mowa o produktywnej współpracy spedytorów i przewoźników, przede wszystkim, ważne są aspekty ekonomiczne. Efektywna eksploatacja ciężarówek, praca przynosząca zysk oraz szybkie rozliczenie grają ważną rolę w tej współpracy. W 2019 r. na samym początku pandemii, na zaspokojenie oczekiwań finansowych przewoźnika wystarczyła stawka 0,94 EUR/km, jeżdżąc po Europie Zachodniej. Mimo to, duży wzrost cen paliw i wzrost wynagrodzeń kierowców spowodowały wzrost kosztu własnego za jeden kilometr, a wzrost kosztów za przewóz przede wszystkim spoczywa na barkach przewoźnika.

Na przykład, w styczniu 2021 pracowaliśmy w taryfie 1 EUR/km, a dziś nikogo nie dziwi stawka 1,1 EUR/km, w ciągu niecałego roku cena za jeden kilometr w Europie Zachodniej wzrosła o 0,1 EUR. Interes przewoźnika jest prosty: pracować i zarobić, dlatego jeśli jego oczekiwania finansowe nie są zaspokajane lub są zaspokajane z opóźnieniem, współpraca między przewoźnikiem a spółką spedycyjną, która nie zdążyła na czas dostosować się do zmian cen rynkowych, ma płonne perspektywy lub bardzo szybko się kończy.

Oczywiście, pod względem ekonomicznym dla przewoźników ważne są nie tylko taryfy, ale i nieprzerwane zatrudnienie ciężarówek oraz atrakcyjne trasy – priorytet na przewóz ładunków mają dłuższe rejsy z jak najmniejszą liczbą przystanków pośrednich. Jest taka zasada, że przewoźnicy chcą pokonywać duże odległości z Niemiec czy krajów Beneluksu aż po Hiszpanię czy Włochy tam i z powrotem, ponieważ w ten sposób czas pracy kierowcy jest najefektywniej wykorzystywany, a także istnieje możliwość zatankowania baków tańszym, hiszpańskim olejem napędowym.

Jest jeszcze jeden aspekt ważny dla przewoźników: szybkie i wygodne otrzymanie zarobionych pieniędzy, pracując z kopiami faktur i CMR, mając możliwość załadowania ich do wewnętrznego systemu spedytora i otrzymując rozliczenie w terminie krótszym, niż średnia rynkowa, która obecnie wynosi 30 dni.

Aspekty ekonomiczne są bezpośrednio związane ze stabilnością finansową spedytorów, o której przewoźnicy zwykle starają się z góry przekonać. Opóźnione płatności czy zadłużenia również nie są tolerowane. Obecnie informacje rozprzestrzeniają się w błyskawicznym tempie, dlatego utrata zaufania i zniszczenie swojej reputacji możliwe jest w mgnieniu oka. W bieżącym środowisku konkurencyjnym wszyscy uczestnicy rynku muszą bardzo cenić swoją reputację.

 

Simonas Vaitonis

Płynne rozwiązywanie problemów

Innym aspektem ważnym dziś dla przewoźników jest nowoczesność firm spedycyjnych, korzystanie z szybkich i wygodnych systemów rozliczania się, łatwa administracja dokumentów oraz różne dodatkowe korzyści, takie jak możliwość wypożyczenia przyczepy czy otrzymanie kart na paliwo i opłaty drogowe. Z tego powodu spedytorzy muszą inwestować we wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i orientować się na tworzenie wartości dodanej.

Przewoźnicy oczekują też płynnej komunikacji interpersonalnej i operatywnego rozwiązywania problemów. Na to również mogą mieć wpływ bariery językowe, dlatego ich zlikwidowanie zapewnia przewagę. Na przykład, współpracując z partnerami na polskim rynku możliwość komunikowania się i rozwiązywania powstałych problemów w miejscowym języku jest ważną zaletą. Z tego powodu Integre Trans, pracując na rynku Europejskim, stosuje wielojęzyczne zarządzanie. W razie potrzeby, niewielkim przewoźnikom również świadczone są usługi dyspozytorskie, które pomagają w zapewnieniu płynnego przewozu ładunków i eliminują z barków przewoźników potrzebę wykwalifikowanego zarządzania.

Dziś wyzwań nie brakuje ani przewoźnikom, ani spedytorom. Związane są one zarówno z ekonomicznym brakiem kierowców i aspektami wzrastających cen paliw, jak i z czynnikami determinowanymi przez regulacje państwowe. W tym kontekście umiejętność znajdywania znaczących dla obu stron punktów współpracy jest kluczowa.

 

Simonas Vaitonis

kierownik działu spedycji

Integre Trans

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C