Licencja transportowa dla transportu drogowego poniżej 3,5 t. 

C

10-06-2021

W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost liczby przedsiębiorstw wykorzystujących do obsługi tras pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony. Wynika to z wielu różnych czynników: większej mobilności busów, braku ograniczeń tonażowych na drogach a także minimalnej ilości dokumentacji dzięki zwolnieniom zarówno z obowiązku posiadania licencji na transport jak i rejestracji czasu pracy za pomocą tachografów. Rozwój ten jednak może ulec wkrótce zahamowaniu.

W 2022 roku wejdzie w życie kolejna część zmian związanych z Pakietem Mobilności. Przepisy zmieniające zostały zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. Analizując jego treść, nasuwa się wniosek, że bez wątpienia największa rewolucja czeka przedsiębiorców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 2,5 tony, ale nie przekraczającej 3,5 tony.

Wymagania do uzyskania licencji transportowej

Wymagania jakie musi spełniać przedsiębiorca w celu uzyskania licencji wspólnotowej zezwalającej na międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy i osób zostały zawarte w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1071/2009 oraz 1072/2009. Zgodnie z przytoczonymi aktami prawnymi, przewoźnik ubiegający się o licencję musi:

  1. a) posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich;
  2. b) cieszyć się dobrą reputacją;
  3. c) posiadać odpowiednią zdolność finansową; oraz
  4. d) posiadać wymagane kompetencje zawodowe.

Póki co wymagania te dotyczą jedynie zarobkowego przewozu drogowego rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony lub przewozu osób pojazdami przystosowanymi do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Jednak dokładnie od 20 maja 2022 roku międzynarodowy zarobkowy przewóz rzeczy pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony zostanie włączony pod przepisy Rozporządzenia 1072/2009. W związku z tym, aby legalnie wykonywać tego typu przewozy przedsiębiorca będzie musiał uzyskać licencję transportową. Wiąże się z tym oczywiście obowiązek spełnienia wymienionych powyżej wymagań.

Jak przygotować się do zmiany przepisów i nowych wymagań?

Po zmianie przepisów przedsiębiorca wykonujący międzynarodowe przewozy busami będzie musiał posiadać m.in. Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Jest on wydawany imiennie po uzyskaniu przez zainteresowanego pozytywnego wyniku podczas egzaminu państwowego przeprowadzanego w Instytucie Transportu Samochodowego. Istnieje również możliwość zatrudnienia osoby, która posiada taki Certyfikat i która będzie w przedsiębiorstwie stale i realnie zarządzać operacjami transportowymi. Biorąc jednak pod uwagę, że osoba z certyfikatem zatrudniona w danym przedsiębiorstwie jest narażona na poniesienie odpowiedzialności finansowej za naruszenia wynikające z załącznika 4 do Ustawy o transporcie drogowym, można przypuszczać, że osób chętnie „użyczających” swój Certyfikat będzie zdecydowanie mniej. W niektórych przypadkach na mandacie się nie skończy. Wobec osoby zarządzającej transportem organ wydający licencje może wszcząć postępowanie w sprawie oceny jego dobrej reputacji, a w konsekwencji utraty certyfikatu. Dlatego przedsiębiorcy prowadzący działalność transportową z wykorzystaniem pojazdów pomiędzy 2,5-3,5 t dmc powinni pomyśleć o zdobyciu własnego Certyfikatu Kompetencji Zawodowych. Będzie to dla nich pewnego rodzaju polisa ubezpieczeniowa na przyszłość, dzięki której unikną oni problemów w trakcie procesu wnioskowania o licencję wspólnotową spowodowanych brakiem wymaganych dokumentów, a przy okazji obniżą koszty stałe wynikające z opłaty za „użyczanie”.

Pora zatem już teraz zacząć przygotowania do wejścia w życie zmian wynikających z Pakietu Mobilności. Co ważne, z uwagi na wielkość rynku przewozów busami, szybkie przystosowanie się do nowych realiów może się okazać kluczowe w walce o zlecenia międzynarodowe.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C