Raport o warunkach w miejscach załadunku i rozładunku w Europie

C

01-02-2023

Fundacja Truckers Life opracowała pierwszy raport na temat warunków sanitarnych i parkingowych w bazach logistycznych w Polsce i Europie.

Złe warunki pracy w miejscach załadunku i rozładunku to problem, który kierowcy zawodowi podnoszą od wielu lat. Niestety, wciąż pozostaje nierozwiązany.

Tematem poprawy warunków pracy kierowców zajęła się Fundacja Truckers Life, która od 10 lat wspiera tę grupę zawodową. Fundacja zaprosiła do współpracy kierowców, prosząc ich o wypełnienie ankiety i ocenę miejsc rozładunku i załadunku pod kątem dostępnej infrastruktury i jakości obsługi. Na podstawie zebranych ankiet i przy współpracy z Uta Sp. z o.o. oraz Transportem i Logistyką Polską powstał pionierski raport „Diagnoza warunków sanitarnych i parkingowych w bazach logistycznych w Polsce i w Europie”.

Wnioski płynące z ankiety nie są optymistyczne. Ponad połowa kierowców wskazała na brak dostępu do sanitariatów a w szczególności do toalety. Podobnie oceniony został poziom dostępności miejsc parkingowych. Parkingi są za małe lub nie ma ich wcale. Jeżeli chodzi o jakość obsługi, również 50% respondentów oceniło ten wskaźnik na poziomie „złym” lub „bardzo złym”. Kierowcy skarżyli się przede wszystkim na zbyt długi czas oczekiwania na załadunek/rozładunek, ale również, co istotne, na złą komunikację z obsługą, wymieniając jako normę w tych miejscach: brak szacunku wobec kierowców, arogancję, niekompetencję oraz zmuszanie kierowców do wykonywania dodatkowych czynności, które nie należą do zakresu ich pracy, np. samodzielny rozładunek / załadunek.

 

Jakie problemy kierowcy uważają za najbardziej uciążliwe w miejscach załadunku i rozładunku?

– 56,3% kierowców źle ocenia czas obsługi, zwracając uwagę na długi czas oczekiwania na wjazd, awizację, załadunek, dokumenty oraz nieprzestrzeganie wyznaczonych godzin i kolejki;

– 41,9% kierowców ocenia jakość obsługi jako nieprofesjonalną, wskazując brak odpowiedniej komunikacji np. o przyczynach opóźnień, brak znajomości języka, niemiłe i aroganckie zachowanie, opieszałość personelu;

– 52,5% kierowców wskazało, iż brakuje dostępu do prysznica, a 41,3% wskazało na brak dostępu do toalety;

– 48,5% kierowców zwraca uwagę na brak lub niewystarczającą liczbę miejsc parkingowych.

Ankieta i raport, który powstał na jej bazie potwierdzają niestety jednoznacznie, że kierowcy nie mają powodu, by czuć się w swojej pracy dobrze i odczuwać satysfakcję z wykonywania tego zawodu. Kierowcy sami przyznają, że w miejscach załadunku/rozładunku brakuje elementarnych rzeczy, takich jak toaleta, nie ma możliwości bezpiecznego zaparkowania auta czy szacunku względem drugiego człowieka, a inne, bardziej komfortowe udogodnienia dla kierowców pozostają tylko w sferze ich marzeń.

 

Czy jest szansa, aby to zmienić?

– Jako fundacja działająca dla kierowców zawodowych czujemy się w obowiązku zadać głośne pytanie: dlaczego tak jest i czy tak musi być? Czy takie warunki są godne branży logistycznej, jednej z najprężniej rozwijających się branż, branży, która przeżywa ogromny postęp technologiczny, a jednocześnie boryka się z ogromnym i stale pogłębiającym się problemem braku kierowców?

Potrzebne są natychmiastowe zmiany zarówno na polu legislacyjnym, jak i biznesowym. Chcemy wspierać te zmiany i mobilizować branżę logistyczną do poprawy warunków pracy kierowców. W naszym raporcie wskazaliśmy konkretne obszary, które należy poprawić, pokazaliśmy też przykłady dobrych praktyk. Zmianę w podejściu do potrzeb kierowców możemy już zauważyć, czego przykładem jest park logistyczny MDC² w Gliwicach, z którym współpracujemy. Już na etapie planowania inwestycji przewidziano tam miejsce służące do odpoczynku i rekreacji dla kierowców. Cieszymy się, że MDC² rozumie potrzeby związane z pracą kierowcy samochodu ciężarowego, pracownika narażonego na obciążenia fizyczne i psychiczne i wraz z siłownią, udostępni kierowcom także strefę relaksu i sportu Rest&Move.

Jako fundacja chcemy być głosem kierowców w procesie tych zmian. Zamierzamy współdziałać zarówno z przedstawicielami biznesu w branży logistycznej jak innymi organizacjami, aby precyzyjnie wskazać te obszary, które wymagają pilnej poprawy.

Z drugiej strony naszym zadaniem jest działanie w obszarze uświadomienia społeczeństwa, ale też osób związanych z branżą o istocie zawodu kierowcy, że kierowca to człowiek, który wymaga szacunku i odpowiednich warunków pracy. I tu przed nami wielka praca  do wykonania, systematyczna i wieloetapowa, żeby tę świadomość w społeczeństwie poprawić – mówi Dagmara  Trusewicz, Prezes

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C