Czy łączenie różnych środków transportu ma wpływ na zmiany w branży logistycznej?

C

26-01-2024

Przewóz towarów wcale nie musi odbywać się za pomocą jednego środka transportu. Łączenie kilku z nich pod postacią transportu multi- i intermodalnego bywa nazywane przyszłością branży logistycznej.

Transport multi- i intermodalny – nowoczesne oblicze logistyki

W tradycyjnym rozumieniu transport z punktu A do punktu B przy użyciu jednego środka transportu wydaje się rozsądniejszą opcją, która oszczędza trudności związanych z przeładunkiem czy właściwym ułożeniem poszczególnych części łańcucha dostaw w taki sposób, by zsynchronizować poszczególne etapy. W rzeczywistości, dzisiejsze technologie ułatwiają łączenie kilku form transportu w komplementarną sieć, która pozwala zwiększyć efektywność realizowanych usług.

Transport inter- i multimodalny nie tylko wykorzystuje różne środki transportu. Łączy też ich atuty, aby wyciągnąć jak najwięcej korzyści z każdego systemu transportowego. Może to być:

  • ekonomiczność kolei, która jest jednym z najtańszych rozwiązań transportowych,
  • elastyczność transportu samochodowego, który – dzięki rozbudowanej sieci dróg – jest w stanie dotrzeć niemal wszędzie,
  • ładowność transportu morskiego, który okazuje się opłacalny w przypadku dużych ładunków.

Przewóz towarów z myślą o środowisku

Zrównoważony rozwój logistyki to zdecydowanie jeden z najmocniejszych trendów branżowych na kolejne lata. Wpływ na to ma bez wątpienia w dużej mierze rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa. Klienci nie oczekują już jedynie taniej, szybkiej i niezawodnej dostawy. Oczekują również zminimalizowania śladu węglowego powstającego podczas tego procesu. Bez znaczenia nie pozostają również stopniowo wprowadzane ograniczenia emisyjne (np. pakiet klimatyczny Fit for 55), które są efektem działania organów Unii Europejskiej zajmujących się polityką klimatyczną.

Transport inter- i multimodalny idealnie wpisuje się w założenia ekologistyki. Jego głównym celem jest zorganizowanie łańcucha w taki sposób, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Pozwala bowiem ograniczyć transport drogowy do niezbędnego minimum, włączając do łańcucha dostaw bardziej ekologiczne rozwiązania. Mogą to być, chociażby transport kolejowy czy morski, które nie tylko cechują się niższą produkcją gazów cieplarnianych, ale też większą ładownością – a tym samym ilość paliwa zużytego na jedną jednostkę ładunku jest niski.

Logistyka z korzyścią dla portfela inwestora

2022 i 2023 rok okazały się dość bolesne dla branży transportowej, głównie ze względu na drastyczne podwyżki cen oleju napędowego, energii elektrycznej i gazu, a także ogólnie rozumianą inflację. Wymusiło to konieczność wprowadzenia pewnych zmian ukierunkowanych na redukcję kosztów.

I pod tym względem transport inter- i multimodalny podąża za zmianami zachodzącymi w branży. Dobrze zorganizowany łańcuch dostaw wykorzystujący kilka środków transportu zapewnia oszczędność na kilku polach. Jest ona wynikiem m.in.:

  • obniżenia kosztów magazynowania – towary nie muszą czekać na dostępność danego środka transportu. Cały łańcuch jest zorganizowany w taki sposób, aby towar trafiał od razu w trasę do miejsca docelowego,
  • zwiększonej kontroli kosztów transportowych – środki transportu wykorzystywane na kolejnych etapach trasy są wybierane w dużej mierze pod kątem tego, które z nich są najbardziej opłacalne,
  • redukcji obsługi na etapie przeładunku – dotyczy to transportu intermodalnego, w którym towary znajdują się kontenerach lub nadwoziach wymiennych. Nie trzeba zatem przepakowywać załadunku, gdyż wystarczy go tylko przenieść w całości do następnego środka transportu,
  • dostosowania środka transportu do aktualnej sytuacji na rynku – odpowiedzią na gwałtowny wzrost cen paliwa może być ograniczenie wykorzystania samochodów do absolutnego minimum i zastąpienie go bardziej ekonomicznymi opcjami w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. Transport inter- i multimodalny zakłada możliwość szybkiego reagowania na wszelkie zmiany gospodarcze w taki sposób, by znaleźć optymalne, a zatem najmniej kosztowne rozwiązanie.

Optymalizacja terminów dostaw z transportem multi- i intermodalnym

Chociaż możliwość redukcji kosztów związanych z transportem na różnych polach ma ogromne znaczenie, to jednak w logistyce najważniejszą walutą jest zawsze czas. Łącząc kilka metod transportu w jedną sieć, inwestor jest w stanie zapewnić sobie elastyczność dającą przewagę nad konkurencją.

Choć wiele zależy od tego, jak zostanie zorganizowany system transportowy w danym przypadku, bardzo często proces przebiega szybciej niż w przypadku ograniczenia się do jednej metody. Pod tym względem na docenienie zasługuje przede wszystkim transport intermodalny, który zakłada wykorzystanie jednej jednostki ładunkowej (np. wyżej wspomnianego kontenera lub nadwozia wymiennego). Likwiduje to konieczność przeładunku, czego efektem jest nie tylko usprawnienie transportu, ale też redukcja ewentualnych strat powstających na tym etapie.

Transport inter- i multimodalny wpływa też na większą elastyczność w zakresie sezonowości. Gdy ze względu na jakieś czynniki czas transportu okazuje się zbyt długi, można łatwo przebudować system transportowy w taki sposób, aby go zoptymalizować. Może się to okazać szczególnie opłacalne, chociażby w okresach wzmożonej dostawy, np. przed świętami.

Warto mieć na uwadze to, że samodzielne zorganizowanie łańcucha dostaw łączącego kilka środków transportu może okazać się dużym wyzwaniem. Niepodołanie mu oznacza natomiast ryzyko kosztownych opóźnień. Niezbędna może okazać się tu pomoc profesjonalnej firmy świadczącej usługi z zakresu transportu inter- i modalnego – jak AsstrA.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C