PKN Orlen i Alstom na rzecz kolei wodorowej

C

17-05-2022

PKN Orlen podpisał porozumienie o strategicznej współpracy z firmą Alstom przy dostawach bezemisyjnych pociągów i paliwa wodorowego dla publicznego transportu kolejowego.

Koncern, który wdraża ogłoszoną w tym roku strategię wodorową, zapewni infrastrukturę tankowania dla produkowanych przez Alstom pociągów. Pierwsze pojazdy wodorowe mogą wyjechać na linie regionalne w ciągu dwóch lat.

– Do 2030 roku zamierzamy przeznaczyć ok. 7,5 mld zł na inwestycje, dzięki którym blisko połowa produkowanego w Grupie Orlen wodoru będzie nisko- i zeroemisyjna. Współpraca z firmą Alstom to kolejny ważny krok, który umocni naszą pozycję regionalnego lidera technologii wodorowych – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, Alstom będzie współpracował z Orlenem przy udziale w postępowaniach organizowanych przez operatorów publicznego transportu kolejowego. Alstom będzie odpowiedzialny za dostawy bezemisyjnych pociągów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi. Z kolei Oreln zapewni dystrybucję, magazynowanie oraz dostawy paliwa wodorowego dla tych pociągów.

– Nawiązanie współpracy z firmą Alstom umożliwi nam wdrażanie pilotażowych projektów wodorowych w publicznym transporcie kolejowym i przełoży się na wzmocnienie naszej pozycji w Polsce i całym regionie Europy Środowej – mówi Józef Węgrecki, członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych.

– Technologii wodorowej w transporcie kolejowym używamy już od lat i jesteśmy pierwszą firmą na świecie, która uruchomiła komercyjny przewóz pasażerów pociągami wodorowymi, które są całkowicie bezemisyjne i co ważne – częściowo produkowane w Polsce. Jako pierwsi wprowadziliśmy do Polski pociągi dużych prędkości: 20 składów Pendolino. Liczę, że Alstom również jako pierwszy wprowadzi do Polski pociągi wodorowe – mówi Sławomir Cyza, prezes i dyrektor zarządzający Alstomem w Polsce, Ukrainie i Krajach Bałtyckich.

Grupa Orlen przygotowała strategię wodorową do 2030 roku, zintegrowaną ze strategią biznesową Orlen2030. Strategia zakłada wdrożenie wodoru w miejskim transporcie publicznym i kolejowym. W tym celu PKN Orlen podpisał listy intencyjne o współpracy już z ponad 20 polskimi miastami oraz przedsiębiorstwami, będącymi potencjalnymi odbiorcami wodoru.

W 2021 w Trzebini oddane do użytku zostało laboratorium analityczne badania wodoru oraz pierwszy hub wodorowy, który obecnie produkuje szary wodór z przeznaczeniem dla transportu, natomiast docelowo wytwarzany będzie w nim niskoemisyjny wodór, pochodzący z odnawialnych źródeł energii. Do końca tej dekady ma funkcjonować już 10 hubów wodorowych m.in. we Włocławku i w Płocku.

Natomiast do 2025 roku w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Płocku powstanie pracownia wodorowa. Prowadzone będą w niej testy i badania na instalacjach w zakresie produkcji wodoru, jego jakości i oczyszczania, a także magazynowania i transportu. PKN Orlen jest też liderem Mazowieckiej Doliny Wodorowej, w ramach której współpracuje z 36 podmiotami w zakresie produkcji, magazynowania i wykorzystania zero- i niskoemisyjnego wodoru, m.in. w transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej i rolnictwie.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C