Spedcont inwestuje w Łodzi

C

08-08-2022

Spedcont, spółka należąca do Grupy Geodis, planuje nową inwestycję, w regionie łódzkim.

Spółka zapowiada projekt rozwoju terminala i infrastruktury przeładunkowej, który będzie mieć istotne znaczenie dla rozwoju Łodzi, i całego regionu. Zakupi należącą do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA nieruchomość gruntową o powierzchni 5,5 ha i zbuduje na niej stację przeładunku kontenerów (Container Freight Station) o łącznej powierzchni około 1 ha wraz z niezbędnymi drogami i infrastrukturą oraz powiększy powierzchnię terminalu intermodalnego o około 3,5 ha.

Powierzchnia całkowita terminalu po zakończeniu planowanej inwestycji wyniesie ponad 18 ha.

 

W sercu Europy

Terminal Spedcontu zlokalizowany jest w Łodzi przy skrzyżowaniu korytarzy transportowych sieci TEN-T, Bałtyk – Adriatyk i Morze Północne – Bałtyk oraz na Nowym Jedwabnym Szlaku. Dogodna lokalizacja stwarza wiele możliwości dla organizacji różnego rodzaju transportu. Obecnie powierzchnia terminala wynosi niespełna 13 ha, a możliwości składowania oscylują na poziomie 7 500 TEU. Po rozbudowie będzie to największy intermodalny terminal śródlądowy w Polsce pod względem możliwości składowania i jednym z największych terminali pod względem zdolności przeładunkowych, szacowanych na 12 pociągów dziennie.

Inwestycja Spedcontu jest zgodna z Planem Rozwoju Strefy.

Marcin Dobruchowski

– Skorzystać może cały region łódzki dzięki, znacznej poprawie zdolności operacyjnych i składowych, które umożliwią jeszcze szybszą i wydajną obsługę eksportu towarów produkowanych w regionie oraz importu półproduktów, stworzeniu nowych miejsc pracy, możliwości konsolidacji i dekonsolidacji kontenerów, budowie intraeuropejskiej siatki połączeń, a wszystko przy wykorzystaniu ekologicznych rozwiązań transportu intermodalnego. – stwierdza Marcin Dobruchowski, prezes zarządu Spedcontu.

Realizacja inwestycji zapewni sprawną obsługę transportową przechodzących przez Polskę korytarzy transportu międzynarodowego, a także przyczyni się do minimalizacji oddziaływania na środowisko. Wpłynie korzystnie na ograniczenie jednostkowych kosztów transportu, poprawę bezpieczeństwa usług transportowych, a także na racjonalne gospodarowanie przestrzenią i ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

Szacowana minimalna wartość netto inwestycji wyniesie około 75 mln złotych. Przewidywany termin rozpoczęcia procesu inwestycyjnego to III kwartał 2022. Natomiast rozbudowę terminala i budowę stacji przeładunku kontenerów zaplanowano w 2023 roku.

Spedcont od lat zajmuje silną pozycję na rynku usług intermodalnych. Każdego roku zwiększa się potok ładunków przepływający przez terminal w Łodzi. Tylko w 2021 roku spółka obsłużyła niespełna tysiąc pociągów z ładunkami z oraz do portów bałtyckich.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C