Spedcont zwiększa moce przeładunkowe

C

07-07-2021

Rozwój wymiany handlowej na Nowym Jedwabnym Szlaku przekłada się na plany inwestycyjne operatorów. Spedcont od kilku już lat inwestuje w rozbudowę i modernizację terminalu w Łodzi. Obecnie trwają prace modernizacyjne, dzięki którym operator zapowiada, że aż dwukrotnie zwiększy swoje możliwości przeładunkowe.

W ostatnich latach Spedcont zainwestował w infrastrukturę terminala kontenerowego w Łodzi, jednego z największych tego typu obiektów w Polsce. Powiększył znacząco powierzchnię terminalową i zadbał o nowe wyposażenie całego obiektu. Spółka zakupiła m.in. naczepy kontenerowe, suwnicę, a także wdrożyła nowoczesne systemy informatyczne do zarządzania spedycją i placem składowym. Obecnie przystąpiono do kolejnego etapu prac, które mają przyczynić się do zwiększenia potencjału operacyjnego spółki.

– W czerwcu zakończyliśmy modernizację pierwszej suwnicy bramowej, którą już oddaliśmy do użytku naszych klientów. Obecnie przebudowujemy kolejną suwnicę, a prace w tym zakresie planujemy zakończyć w sierpniu tego roku. Co ważne, dzięki modernizacji niemal dwukrotnie wzrośnie prędkość pracy obu suwnic, tym samym o co najmniej 25% zwiększą się nasze możliwości przeładunkowe – mówi Marcin Dobruchowski, prezes zarządu Spedcontu.

Spedcont oferuje klientom kompleksową ofertę usług intermodalnych obejmującą dostawy kontenerów z portów do terminali lub na bocznicę klienta, pełną obsługę przeładunkową, dowóz samochodowy kontenerów z terminalu, przewozy magistralą transsyberyjską, przewozy bocznicowe, usługi celne i logistyczne.

– Usługi intermodalne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszych klientów. Mimo wielu wyzwań związanych z pandemią w ostatnim roku, ruch na Nowym Jedwabnym Szlaku odbywa się bez zakłóceń. W ciągu tygodnia oferujemy łącznie 20 połączeń z oraz do portów w Gdyni i Gdańsku. Nasze inwestycje w infrastrukturę terminalową są nieodzownym elementem elastycznego podejścia do potrzeb naszych klientów – dodaje Maciej Bachman, prezes zarządu Grupy PEKAES.

Modernizacja suwnic oraz przebudowa nawierzchni placu są elementami Projektu „Przebudowa Terminala Kontenerowego Łódź – Olechów” dofinansowanego ze środków unijnych. Projekt współfinansowany jest przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach działania 3.2 – Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych objęty Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C