Badania homologacyjne pojazdów

C

11-05-2022

Czym jest homologacja pojazdów? Czy jest obowiązkowa? Gdzie zgłosić się, aby taką homologację uzyskać? Gdzie przeprowadzić niezbędne badania?

Jak uzyskać świadectwo homologacyjne dla samochodu?

Homologacja to proces, dzięki któremu możliwe jest dopuszczenie jednostkowe pojazdu do ruchu. Proces homologacji pojazdów silnikowych przede wszystkim polega na sprawdzeniu, czy konkretny pojazd spełnia odpowiednie wymagania i normy, a także warunki techniczne. W ramach przeprowadzania badań homologacyjnych umożliwia się rejestrację pojazdu, a w efekcie uzyskuje się świadectwa homologacji. Tym samym homologację muszą przejść wszystkie auta, które mają trafić na rynek.

Współcześnie każdy pojazd w ruchu drogowym musi przejść badanie kontroli zgodności produkcji, co jest obowiązkiem narzuconym przez Unię Europejską w ramach przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu.

Organ wydający świadectwo homologacji typu pojazdu

Każdy właściciel samochodu zdaje sobie sprawę, że homologacja konkretnego pojazdu, to podstawa i warunek jego użytkowania. Tym samym uzyskanie świadectwa homologacji to ważna procedura, w ramach której dokonuje się dopuszczenia jednostkowego pojazdu w ruchu drogowym. Obecnie za proces homologacji w dopuszczeniu jednostkowym pojazdu odpowiada w Polsce Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. Najważniejsze zadania niniejszego organu to:

 • Wydawanie, zmiana oraz cofanie świadectwu homologacji typu pojazdu

 • Sprawdzenie konkretnego sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

 • Dopuszczenie jednostkowe pojazdu do ruchu drogowego.

Organ, jakim jest Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego w ramach członkostwa Polski W Unii Europejskiej, uznaje różne świadectwa homologii innych państw należących do UE. Ponadto wyznacza odpowiednie jednostki, które posiadają stosowane uprawnienia do przeprowadzania badań homologacyjnych na terenie kraju. W ramach obowiązków DTD przeprowadza kontrole zgodności produkcji pojazdów bezpośrednio u producentów w ramach ich zgodności z obecnie obowiązującymi normami.

Homologacja pojazdu – dyrektywa Unii Europejskiej

Wstąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej spowodowało ujednolicenie przepisów w wielu ważnych dziedzinach życia. Jedną z nich był rynek motoryzacyjny. Ujednolicenie przepisów pozwoliło nie tylko na uproszczenie działań przy procedurze homologacji pojazdu, ale również przyczyniła się do wydania świadectwa homologacji raz w ramach państw, które nalezą do UE. Takie rozwiązanie pozwoliło na to, że producent nowego typu pojazdu mógł bardzo łatwo i szybko wprowadzać je na cały europejski rynek motoryzacyjny. Z kolei wszystkie nowe auta uzyskiwały potrzebne świadectwa homologacji typu pojazdu.

Homologacja pojazdu – dopuszczenie jednostkowe pojazdu

W celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu należy złożyć wniosek do TDT, gdzie na przykład sytuacja dotyczy pojazdu, który został sprowadzony, a nie ma świadectwa homologacji typu WE, albo homologacji typu pojazdu.

Procedura dopuszczenia jednostkowego pojazdu to dwuetapowy proces. W pierwszym etapie prowadzone są szczegółowe badania pojazdu. Z kolei drugi etap to decyzja na podstawie przeprowadzania badań homologacyjnych, która wydawana jest przez Transportowy Dozór Techniczny. W ramach uzyskania świadectw homologacji typu pojazdu odpowiedni wniosek może składać:

 • Właściciel pojazdu

 • Producent

 • Importer

 • Upoważniony przedstawiciel

Tak samo jak przy procesie ewidencji pojazdu, tak i przy homologacji pojazdów, spełnienie wymagań technicznych to podstawa do wydania świadectwa homologacji typu. Tym samym jednostkowe dopuszczenie pojazdu to swego rodzaju dokument informacyjny pojazdu, który musi być jednorazowo przypisany do każdego samochodu.

Homologacja samochodu – jak wyglądają procedury homologacji?

Pozyskanie homologacji pojazdu to proces, dzięki któremu pojazd może legalnie poruszać się w ruchu drogowym. Aby uzyskać homologację, w pierwszej kolejności trzeba udać się do odpowiedniej jednostki, która przeprowadza badania. Zajmuje się tym m.in. Ośrodek konstrukcyjno-badawczy OKB (https://www.okb.eu/homologacja/) Koszt takich badań jest różny i ustala się go indywidualnie. Niemniej badania wykonać należy jeszcze przed złożeniem wniosku do TDT.

Z kolei w DTD należy złożyć wniosek o dopuszczenie jednostkowe pojazdu. Przy składaniu wniosku trzeba dołączyć takie załączniki jak:

 • dokument informacyjny kategorii konkretnego pojazdu,

 • uzyskane sprawozdanie z badań

 • odpowiednie dane o pojeździe, które są niezbędne do rejestracji

 • kopię dowodu wniesienia opłaty

 • kopię potwierdzenia własności pojazdu.

Odpowiednią decyzją o dopuszczeniu jednostkowym pojazdu zazwyczaj otrzymuje się po miesiącu. W bardzo wyjątkowych okolicznościach oczekiwanie na decyzje może zostać przedłużone o kolejny miesiąc. Z kolei finalną decyzję można odebrać osobiście, albo za pośrednictwem poczty.

Homologacja samochodu – najważniejsze założenia

Homologacja pojazdu to rzecz niezbędna, bez której auto nie może legalnie poruszać się w ruchu drogowym. Dlatego też warto zapoznać się z najważniejszymi założeniami homologacji, która i tak jest obowiązkiem każdego właściciela pojazdu:

 1. Homologacja pozwala na dopuszczenie do ruchu drogowego nowego typu pojazdów.

 2. Homologacja ma na celu sprawdzenie, czy konkretny pojazd spełnia wszystkie normy oraz warunki techniczne

 3. Za proces homologacji w Polsce odpowiada Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego

 4. Dopuszczenie jednostkowe pojazdu zawsze dotyczy konkretnego auta, które zostało skonstruowane lub przerobione z typu, który posiada już homologację.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C