Nowe oblicze obsługi automotive

C

16-09-2022

Seifert Logistics Group to firma logistyczna, która jest obecna wszędzie tam, gdzie w Europie rozwija się automotive. Odpowiada ona za kompleksową obsługę logistyczną w fabrykach motoryzacyjnych w Malsch, Rastatt, Lipsku i we francuskim Hambach. Seifert Polska – spółka córka, czerpie wiedzę z jej 75-letniego doświadczenia.

Seifert Polska, dla której pracuję, specjalizuje się w bezpośredniej obsłudze transportowej i logistycznej z wartością dodaną producentów automotive, ale też pośrednio wspiera logistycznie OEM-y (producentów oryginalnego wyposażenia). W ten sposób uczestniczymy w kompleksowym zaopatrzeniu linii produkcyjnych, a bliskość fabryk ma bezpośrednie przełożenie na zapotrzebowanie na pobliskie powierzchnie magazynowe z profesjonalną obsługą. Stąd nasza obecność na Górnym Śląsku, gdzie od 25 lat wzrasta liczba firm działających w obszarze motoryzacji. Przykładem tego jest magazyn w Bielsku-Białej, którym kieruję. Z kolei na Dolnym Śląsku, w Jaworze jako Saifert Automotive Polska, od 2019 r. zapewniamy wewnętrzną i zewnętrzną obsługę logistyczną pierwszej w kraju fabryki 4.0, niemieckiego producenta samochodów. Ponadto, od lata 2020 odpowiadamy za logistykę nowo powstałej fabryki baterii do modeli hybrydowych i elektrycznych.

Obecnie też, z powodu zwiększonych potrzeb branży motoryzacyjnej, rozbudowaliśmy o kolejne 15 tys. m2 Centrum Logistyczno-Spedycyjne w Bielsko-Białej i powiększyliśmy powierzchnię magazynową o 15 tys. m2 w Mysłowicach, gdzie mieści się główna siedziba Seifert Polska.

Nie łatwe w obsłudze

Specjalistyczne magazyny automotive nie należą do łatwych w obsłudze, chociażby dlatego, że czynności wykonywane manualnie nie mają tu już racji bytu. W skomputeryzowanych magazynach pracuje się zdecydowanie łatwiej. Automatyzacja usprawnia obsługę ładunków, kompletację zamówień oraz przygotowywanie towarów do wysyłki. Przynosi ona realne oszczędności powierzchni i zwiększa poziom bezpieczeństwa, niweluje przestoje i problemy kadrowe, a więc poprawia jakość i szybkość funkcjonowania magazynu, a co za tym idzie, komfort pracy.

Aby magazyny odpowiadały potrzebom klienta, ich uruchomienie wymaga zaangażowania najlepszych specjalistów z dziedziny planowania i projektowania logistycznego, a także koordynacji systemów informatycznych i przejścia wymaganych certyfikacji: od ISO 9001, ISO 1401 po AEO czy IATF.

Natomiast zauważam, że postępujące w ostatnich latach procesy komputeryzacji i automatyzacji otworzyły drogę i sprzyjają zatrudnianiu kobiet w magazynach, a idąc dalej – wewnętrzna polityka firm daje nam kobietom możliwość dalszego rozwoju i awansu.

Coraz więcej kobiet

W magazynach Seifert Polska obecnie nastąpiła równowaga zatrudnienia – mamy po 50% zatrudnionych kobiet i mężczyzn. W Seifert Automotive Polska, która odpowiada za obsługę logistyczną fabryki 4.0 w Jaworze, kobiety stanowią 52% załogi, a operatorek wózków widłowych jest ponad 30%. Obie spółki już na etapie ogłoszeń rekrutacyjnych podkreślają chęć zatrudniania kobiet, poprzez samo nazewnictwo, tj.: magazynier/-ka, koordynator/-ka magazynu, operator/-ka wózka widłowego itp.

Seifer Polska prowadzi działalność na Górnym Śląsku, gdzie od 25 lat wzrasta ilość firm branży motoryzacyjnej. Przykładem tego jest magazyn w Bielsku-Białej, którym kieruje Natalia Różalska

Jestem pierwszą kobietą w 75-letniej historii Seifert Logistics Group, która kieruje magazynem w branży automotive, absolwentką zarządzania. W Saifert Polska pracuję od 6 lat. W ciągu dwóch lat od zatrudnienia, z funkcji pracownicy administracji magazynowej, poprzez stanowisko koordynatorki, awansowałam na kierownicze stanowisko w magazynie automotive w Bielsku-Białej, którym kieruję już czwarty rok.

Na podstawie mojej kariery został wdrożony projekt „Ladies w logistyce“ autorstwa Seifert Polska, którego celem jest  świadome, metodyczne  wspieranie zatrudnienia i rozwoju karier kobiet, w tym awansów poziomych i pionowych. Projekt zapoczątkowano w 2018 r. i od tego czasu jest on z konsekwencją wprowadzany, najpierw w formie pilotażowej, a następnie adaptacyjnej w naszej spółce córce Seifert Automotive Polska. Jest on realizowany przy dużym zaangażowaniu dyrektora logistyki SPL Szymona Szczepanika oraz przy wsparciu  Jana Brachmanna, prezesa Seifert Polska. Jest odpowiedzią na wymogi jakie zachodzą w  magazynach  automotive, a także na zmaskulinizowane środowisko logistyczne, w którym kobiety jeszcze kilka lat temu głównie znajdowały pracę w sekretariatach, administracji czy księgowości.

Ostatnie zakłócenia w łańcuchu dostaw

Za sprawą pandemii i wojny prosta zależność między pustym a pełnym magazynem oraz bessą i hossą straciła na znaczeniu. Nierówna walka ze skutkami wirusa wymagała od zarządów przedsiębiorstw związanych z motoryzacją stałej, bieżącej analizy sytuacji rynkowej i wyciągania wniosków. Jako branża logistyczna, będąca swoistym krwioobiegiem gospodarki, byliśmy zmuszeni szczególnie szybko reagować na tempo i spektrum zachodzących zmian. Już w czasie pandemii logistyka otrzymała wyraźny sygnał do kumulowania i skracania dystansów, odwrotnie aniżeli społeczeństwo. Na przykładzie naszych klientów widać, że przewagę rynkową zyskały te firmy, które realizują politykę safety stock, a więc podejmują działania polegające na zapobieganiu i minimalizowaniu ryzyka wystąpienia dłuższych przestojów. Dlatego, na wzór przedcovidowego standardu just in time, jako Seifert Polska wspieramy od dwóch lat swoich stałych i nowych klientów dodatkowym rozwiązaniem just in stock, w formie buforowania i tworzenia w kraju zapasów surowców oraz półproduktów z branży automotive.  |

Natalia Różalska, kierowniczka magazynu automotive
Seifert Polska w Bielsku-Białej

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C