TSL Biznes – lipiec-sierpień 2018

C
[su_button url=”/online/TSLbiznes_2018_07m.pdf” wide=”yes” icon=”icon: file-text-o”]Pobierz PDF[/su_button]

W najnowszym numerze TSL Biznes

Wydarzenia

Konferencja Hafenhinterland 2018
Multimodalna platforma logistyczna Saksonia-Anhalt, Niemcy 6-7 września 2018 r.
Minister transportu niemieckiego kraju związkowego Saksonii-Anhalt, Thomas Webel, wspólnie z krajową platformą Logistik.Initiative, zaprasza na trzecią konferencję Hafenhinterland, która odbędzie się w dniach 6 i 7 września w Dessau-Roßlau.

25 lecie działalności Polskiej Izby Spedycji i Logistyki
Ćwierć wieku działalności na rynku TSL, i to z sukcesem, to na pewno powód do uczczenia tak ważnego jubileuszu. Tak też było w wypadku 25-lecia Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, która z tej to okazji, w salach gdyńskiego hotelu Courtyard by Marriott Waterfront, zorganizowała uroczystą kolację zakończoną koncertem Grupy MoCarta.

Logistyka

Przekraczanie oczekiwań klientów kluczowym elementem sukcesu
Rozmowa z Hendrikiem Venterem, prezesem DHL Supply Chain na Europę Środkowo-Wschodnią
Jedną z globalnych firm na rynku logistycznym jest Grupa DP DHL, która składa się z wielu dywizji. Wśród nich jest DHL Supply Chain, koncentrująca się na zarządzaniu łańcuchem dostaw i logistyce kontraktowej. Prezesem na Europę Środkowo-Wschodnią tej dywizji jest Hendrik Venter, który na łamach TSL Biznes mówi o swojej działalności, a przede wszystkim o DHL Supply Chain.

Branża wymagająca specyficznego przygotowania
Obsługa logistyczna branży chemicznej wymaga specyficznego przygotowania. Składowanie i przewóz towarów chemicznych często wymaga specyficznych zabezpieczeń i ściśle określonej temperatury, których zlekceważenie, czy też przekroczenie zagraża środowisku i życiu ludzkiemu. Dlatego w tym wypadku szczególnie warto korzystać z pomocy operatorów.

Dachser od lat związany z branżą chemiczną
Wspieranie działań na rzecz rozwoju branży chemicznej to cel Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, który realizowany jest również przez Dachser Chem-Logistics. Nawiązana przez operatora w 2017 r. współpraca z organizacją reprezentującą branżę chemiczną była kolejnym etapem w rozwoju tego obszaru działalności w Dachser i umocnieniem pozycji na rynku polskim.

DB Schenker wprowadza na europejski rynek Premium 10
Usługa ze zdefiniowanym i gwarantowanym czasem dostawy
Premium 10 to nowe, unikalne na rynku rozwiązanie, dzięki któremu klienci mogą wybrać w systemie DB SCHENKER premium dodatkową opcję. Jest ona jeszcze szybsza i bardziej efektywna niż Premium 13. Dzięki temu firmy będą mogły korzystać z usług świadczonych do określonej godziny – gwarantowanej dostawy przesyłek najpóźniej do 10.00.

Agility Logistics – od 10 lat na polskim rynku
Agility to światowy dostawca zintegrowanych rozwiązań logistycznych i spedycyjnych, obecny zarówno na rynkach rozwiniętych jak i wschodzących. Jest spółką giełdową o przychodach przekraczających rocznie 4,6 mld USD, zatrudniającą ponad 22 tys. pracowników w 500 oddziałach w 100 krajach.

WIN z AsstrA
Międzynarodowa grupa kapitałowa AsstrA-Associated Traffic AG, jako świadomy i dojrzały dostawca usług transportowo-logistycznych, ambitnie rozwija swoją działalność angażując się w członkostwo w różnych globalnych stowarzyszeniach branżowych zwanych sieciami.

Kierunek Ameryka

Ameryka Łacińska łakomym kąskiem
Od lat działalność biznesową w obu Amerykach rozwija Dachser. W 2009 r. firma weszła na chilijski rynek jako przedsięwzięcie joint venture, a parę tygodni temu nabyła wszystkie udziały w spółce, w ramach której prowadzi działalność w Chile.

Pierwsze w regionie
25 czerwca, w Bogocie (Kolumbia) odbyła się inauguracja otwarcia pierwszego w regionie Centrum Logistycznego (LCC) dla Logistyki Zintegrowanej w Południowej i Centralnej Ameryce, Kuehne + Nagel. Nowy hub jest kolejnym krokiem w ramach poszerzania oferty rozwiązań typu end-to-end.

Pomiędzy Polską i USA
Na liście 10 najważniejszych partnerów handlowych Polski (obok Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Holandii, Francji, Czech, Szwecji, Hiszpanii i Rosji) są Stany Zjednoczone. Wśród państw spoza Unii Europejskiej zajmują one miejsce trzecie (po Chinach i Rosji). W 2017 r. obroty handlowe pomiędzy Polską a USA wyniosły prawie 12 mld USD (o ponad 20% więcej niż w roku poprzednim). Były to najlepsze wyniki w historii polsko-amerykańskiej wymiany handlowej.

Wspólny plan Airbusa i DB Schenker
DB Schenker opracował i wdrożył system logistyczny dla linii montażu końcowego Airbusa w Mobile w stanie Alabama. Korzystając z nowego terminalu typu roll-on/roll-off, barki i pogłębionego odcinka rzeki, Airbus może teraz wykorzystywać większe statki transoceaniczne również do śródlądowego transportu komponentów do budowy samolotów A320.

Finansowanie i ubezpieczenia

Jeszcze lepiej niż przed rokiem
Ożywienie na rynku leasingu widoczne było we wszystkich głównych kategoriach rynku ruchomości: pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 t (+21,1-procentowa dynamika r./r.), maszyn i urządzeń, w tym IT (+21,2%) oraz transportu ciężkiego (17,5%). Finansowanie nieruchomości pozostawało w strefie spadków Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podsumował wyniki branży leasingowej w I połowie 2018 r. W tym okresie sfinansowała ona inwestycje polskich firm o łącznej wartości 38,9 mld zł, przy 19,7-procentowej dynamice rynku r./r. Z roku na rok rośnie udział firm leasingowych w finansowaniu inwestycji firm, szczególnie w ruchomości.

Uwolnij gotówkę z wystawionych faktur
Warunki ekonomiczne, w których funkcjonują przedsiębiorstwa branży TSL, nie należą do najłatwiejszych. Duży wpływ na kondycję sektora mają zmiany koniunkturalne i sytuacja makroekonomiczna Polski. Przed firmami stoi nie lada wyzwanie – poszukiwanie nowych, prostych i tanich narzędzi utrzymania płynności finansowej.

W branży transportowej wydłużeniu ulega obieg należności – a więc i ryzyko
Polski sektor transportu drogowego ma duży, prawdopodobnie największy potencjał w UE. Ta skala działalności sprawia, iż rynek krajowy nawet w dynamicznie rozwijającej się polskiej gospodarce nie jest wystarczający dla branży – stąd oprócz transportowania produktów polskiego eksportu i importu, świadczy ona usługi kabotażowe na rynkach unijnych.

Zmiany w leasingu od 2019 – MSSF 16
Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dotyczące leasingu – MSSF 16. Skutkiem czego leasing
operacyjny nie będzie już ujmowany przez leasingobiorców stosujących standardy MSR/MSSF pozabilansowo.

Transport drogowy

Jak uniknąć problemów z viaToll-em?
Pomimo że automatyczny system poboru opłat viaToll, obowiązuje w Polsce już od 7 lat, korzystanie z niego nadal rodzi wiele pytań, a prawidłowa obsługa urządzenia pokładowego viaBox w dalszym ciągu przysparza kłopotów jego użytkownikom – kierowcom. Jak więc rozpocząć pracę z systemem i na co zwrócić uwagę w codziennym użytkowaniu?

Siedem lat systemu viaTOLL – i co dalej?
Zgodnie z uchwaloną pod koniec ubiegłego roku ustawą, od 3 listopada 2018 r. zarządzanie systemem elektronicznych opłat drogowych viaTOLL, stworzonym i zarządzanym przez firmę Kapsch, przejmie Główny Inspektorat Transportu Drogowego, powołany do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego i niezarobkowego przewozu osób i rzeczy.

Zwrot podatku VAT i akcyzy z kartą paliwową E100
Samodzielne ubieganie się firm o zwrot podatku VAT od usług i towarów zakupionych za granicą to uciążliwe zadanie ze względu na konieczność zbierania faktur i rachunków za każde tankowanie, późniejsze ich rozliczanie i wnioskowanie o zwrot. Łatwiej mają właściciele kart paliwowych, w tym E100, gdyż ich emitenci zapewniają zwrot VAT i akcyzy.

I Forum Transportowe w Legnicy
20 września w Hotelu Sękowskim w Legnicy odbędzie się I Forum Transportowe organizowane przez MaWo Group, kancelarię transportowo-podatkową oferującą kompleksowe usługi klientom z branży przewozowej.

Transport lotniczy

Wysokie loty frachtu
Rok 2017 dla lotniczego cargo okazał się rekordowy. Według danych Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych IATA o globalnych przewozach frachtu w ubiegłym roku, wzrost popytu mierzonego w tonokilometrach (FTK) wyniósł 9% i był on ponad dwukrotnie wyższy od średniego 3,6% rocznego tempa wzrostu odnotowanego w 2016. Oferowanie cargo mierzone wskaźnikiem AFTK zwiększyło się o 3%. Był to najniższy roczny przyrost oferowania notowany od 2012 r., podczas gdy wzrost popytu był trzykrotnie wyższy od wzrostu oferowania.

Trendy na rynku cargo lotniczego w czasach wzrostu gospodarczego
Cargo lotnicze z jednej strony stanowi czynnik wzrostu gospodarczego a jego dostępność dla wielu gałęzi przemysłu jest warunkiem koniecznym rozwoju. Z drugiej strony, śledzenie trenów na rynku przewozów cargo pozwala przewidzieć z dużym prawdopodobieństwem rozwój globalnej ekonomii, ponieważ wielokrotnie już dostrzeżono i potwierdzono korelację, że trendy na rynku cargo wyprzedzają zachodzące tu zmiany.

Transport kolejowy

Kolej wagi ciężkiej
Kolejowe przewozy ładunków ciężkich i ponagabarytowych zrodziły się w Europie dopiero w latach 20. poprzedniego wieku, kiedy to rozwijający się szynowy transport towarowy i rozbudowująca się infrastruktura kolejowa przejąć mogła od transportu drogowego przewozy zbyt ciężkich czy zbyt dużych ładunków.

Prawo

Nadchodzące zmiany w gabarytach
5 lipca 2018 r. Sejm zaakceptował poprawki Senatu do projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, który służy stosowaniu rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 oraz wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/719.

Transportowy bumerang, czyli o palecie, której nikt nie chciał
Ideą każdego transportu jest dostawa towaru od nadawcy do odbiorcy. Bywają jednak sytuacje, gdy towar zostaje zwrócony przewoźnikowi po kradzieży lub pozostaje w jego posiadaniu z powodu odmowy przyjęcia przez odbiorcę. W takich przypadkach przewoźnik powinien zwrócić się do nadawcy o instrukcje co do dalszego postępowania z przesyłką.

Najnowsze zmiany w prawie – poznaj konkretne rozwiązania! Cz. 1.
Zapowiadane zmiany w Ustawie o transporcie drogowym zostały uchwalone. Wraz z nowymi zapisami transport musi przygotować się również na wejście
w życie nowej Ustawy o tachografach. Jakie to są modyfikacje? I najważniejsze – jak dokładnie się do nich przygotować?

SENT: nowe regulacje przewozu towarów
1 sierpnia weszły w życie nowe przepisy dotyczące kar administracyjnych związanych z przewozem towarów w ramach krajowej sieci kolejowej. Natomiast już 14 czerwca zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, tzw. SENT. Celem tych regulacji jest skuteczniejsze monitorowanie transportu „towarów wrażliwych”.

Auto w firmie

Trzecia generacja Sprintera
Po 23 latach od wprowadzenia na rynek vana Mercedes-Benz Sprinter, producent wypuścił jego trzecią generację. W 2019 r. dostępny będzie również nowy eSprinter.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C