TSL biznes – lipiec-sierpień 2021

C

Logistyka

Dachser Chem Logistics – logistyka dla wymagających

Branża chemiczna, stanowi blisko 17% wartości przemysłu i ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. Jest również dostawcą surowców i półproduktów dla wielu firm z sektora produkcyjnego, a także eksporterem do krajów europejskich – głównie Niemiec i Czech. Z tego względu kluczowe jest zapewnienie płynności dostaw, co w tym przypadku wymaga odpowiedniej wiedzy, wyposażenia i doświadczenia. Transport chemii to specjalność DACHSER Chem Logistics.

Zdobyte certyfikaty potwierdzeniem wysokich standardów

Operatorem działającym na skalę globalną, który obsługuje zarówno branżę chemiczną jak i przemysłową jest DB Schenker. Czy swoje doświadczenie zdobyte przy obsłudze innych branż wykorzystuje i tu? ‒ pytamy Rafała Żurowskiego, Key Account Manager w DB Schenker.

Zwiększone zapotrzebowanie na usługi project cargo

W pierwszym półroczu produkcja sprzedana przemysłu w Polsce wzrosła o 18,2% w porównaniu z 2020 r. Najnowsze dane GUS wskazują na wyraźne ożywienie w branży po ubiegłorocznym wyhamowaniu, a analitycy podkreślają jej kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarki.

Gdy zmieniają się reguły gry

Rok 2020 i obecny to czas wielkich zmian i wyzwań dla transportu morskiego i lotniczego. Ich początki było widać przed pandemią, bo już wtedy przewoźnicy morscy zmagali się z brakiem kontenerów w portach azjatyckich i ich nadmiarem zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. To spowodowało spore opóźnienia i pociągnęło za sobą systematyczny wzrost cen. W czasach pandemii kryzys jeszcze się pogłębił.

Just in stock

W ostatnich kilku miesiącach branża logistyczna, która jest swoistym krwioobiegiem gospodarki, była zmuszona szczególnie szybko reagować na tempo i spektrum zachodzących zmian.

Po siedmiu miesiącach lockdownu – z perspektywy  logistyka żywności

Restauracje i kawiarnie od końca października 2020 r. do połowy maja br. mogły prowadzić sprzedaż jedynie na wynos. Jak wpłynęło to na sytuację QSL Polska? ‒ pytamy Agnieszkę Sałek, dyrektorkę handlową QSL Polska, będącego oddziałem międzynarodowej grupy logistycznej Meyer Quick Service Logistics. Spółka od strony logistycznej obsługuje sieci kawiarń i restauracji fast food.

Sieć E.Leclerc postawiła na ID Logistics

Sieć handlowa E.Leclerc obecna jest w Polsce już od 26 lat i nadal planuje rozwój, tym razem sprzedaży w wielu kanałach. Krokiem w tym kierunku jest przeprowadzka do nowego centrum dystrybucyjnego, które znajduje się w Woli Rakowej k. Łodzi. Jego operatorem logistycznym jest ID Logistics. W czerwcu uruchomił pierwsze załadunki.

 

Logistyka – technologia

Automatyzacja procesów załadunkowych

Jednym z profesjonalnych rozwiązań przeznaczonych dla firm, które zajmują się transferem ładunków, transportem luzem towarów rolniczych, drzewnych, odpadów, biomasy, materiałów dla branży budowlanej, czy też ładunków paletyzowanych i zarządzaniem transportem jest zestaw systemów Cargofloor i Cargomatic oferowanych przez PTM Polska.

 

Systemy IT

E-awizo w logistyce Grupy Żywiec do sieci MAKRO Cash & Carry

Grupa Żywiec wprowadziła awizo DESADV + SSCC w dystrybucji do Makro Cash & Carry, skracając czas obsługi rozładunku do 40%. Towary przychodzące do sklepów muszą być rozładowywane i składowane w wyznaczonym miejscu tak szybko, jak to możliwe.

Wybiegaj na przód – Jak uruchomić automatyczną dystrybucję poprzez geofencing

Przestoje stanowią istotny czynnik kosztowy w załadunku ciężarówek. Ich redukcja jest ważną kwestią w dziedzinie logistyki wewnątrzzakładowej. Za pomocą rozwiązania Track and Trace mogą Państwo we właściwym czasie uruchomić wywóz z magazynu poprzez śledzenie przyjeżdżających ciężarówek tak, aby towary były gotowe do załadunku przy bramie, gdy ciężarówka przyjedzie.

 

Transport lotniczy

Transport lotniczy cargo w dobie pandemii

W dobie pandemii jedną trzecią przychodów z działalności lotniczej generuje transport cargo. Przed załamaniem rynku w 2020 r., w przypadku linii lotniczych, które oferowały miejsce dla przesyłek w samolotach pasażerskich, stanowił on 7-9%.

LOT Cargo korzysta z dobrej koniunktury na rynku

Pandemia COVID-19 postawiła przed Polskimi Liniami Lotniczymi LOT olbrzymie wyzwania. Jednocześnie przyczyniła się do rozwoju obszaru cargo. O dalszych planach dotyczących tego segmentu w LOT rozmawiamy z Michałem Grochowskim, dyrektorem Biura Cargo i Poczty.

Kuehne+Nagel i IAG Cargo na drodze do neutralności węglowej

Kuehne+Nagel i IAG Cargo, należąca do grupy International Airlines Group, zrealizowali 16 neutralnych węglowo lotów czarterowych ze Stuttgartu do Atlanty po zabezpieczeniu pierwszych 1,2 mln l zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF).

 

Transport drogowy

EETS we Włoszech i Skandynawii. Kiedy Polska?

Dlaczego w naszym kraju, mimo postępującej digitalizacji, nadal nie można rozliczać opłat drogowych jednym europejskim boxem? Połowa wysiłku, aby wdrożyć EETS, leży po stronie komercyjnych operatorów, a druga po stronie państw, które muszą stworzyć przyjazne otoczenie prawne.

Post-Brexit: na czym stoimy?

Od daty Brexitu minęło już parę miesięcy. Czy po tygodniach dużej niestabilności, możemy uznać, że sytuacja jest już pod kontrolą? Czego można się spodziewać w zakresie opóźnień, kosztów i regulacji? ‒ na te i inne pytania odpowiada Przemysław Milczarek, kierownik ds. celnych w GEFCO i ekspert ds. Brexitu.

 

Transport intermodalny

Towary niebezpieczne w łańcuchach multimodalnych

Według Urzędu Transportu Kolejowego udział towarów niebezpiecznych w łańcuchach multimodalnych w 2019 r. wyniósł 28,7 mld tonokilometrów, co stanowi 12% ogółu przewozów towarowych w Polsce. Od roku 2014 r. udział ten stale rośnie.

 

Prawo

Kary umowne w zleceniach transportowych i ich egzekucja. Kiedy jest zgodna z przepisami?

Kary umowne są nieodzownym elementem każdego zlecenia transportowego. Są standardem w umowach gospodarczych i nikogo nie dziwi, że pojawiają się również w umowach przewozu. Dyscyplinowanie podwykonawców nie jest jedynym ich celem. W wielu przypadkach celem nakładania na podwykonawców kar umownych jest zarabianie, a w wielu uzyskanie możliwości szybszej „windykacji należności”. Nie w każdym jednak przypadku ich egzekwowanie jest takie proste. Istnieją bowiem przepisy, które ograniczają wysokość kar umownych, a w niektórych przypadkach sprawiają, że ich stosowanie jest nieuprawnione lub wręcz niedozwolone.

Magazyn czasowego składowania jako magazyn wykorzystywany w obrocie towarowym z zagranicą

Dziś zarządzanie magazynami to rozwijająca się gałąź wiedzy, wykorzystująca najnowsze zdobycze techniki i technologii. Logistyka magazynowa zajmuje się kwestią składu, przyjęcia i wydania towaru, a jej celem jest maksymalne wykorzystanie powierzchni w sposób zadowalający dla wszystkich partnerów, co przynosi korzyści fi nansowe. Magazynowanie jest także istotnym elementem procesu celnego, w którym wykorzystuje się magazyny specjalnego przeznaczenia, czyli magazyny czasowego składowania.

 

Finansowanie i ubezpieczenia

Jak poradzić sobie z odroczonymi terminalami płatności

W branży transportowej od lat wyzwaniem są długie terminy płatności za faktury, zwłaszcza że kontrahenci często ich nie dotrzymują. Problem ten dotyczy 40% firm z sektora transportowego. Jeszcze przed pandemią, w III kw. 2019 r. 53% badanych przedsiębiorców zostało poproszonych przez swoich kontrahentów o wydłużenie terminu płatności z 31 na 90 dni. Pandemia ten problem pogłębiła ‒ wzrosła liczba faktur wystawianych z dłuższym okresem płatności i wydłużył się czas ich finansowania.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C