TSL Biznes – lipiec-sierpień 2022

C

Wydarzenia

DB Schenker wysoko w 16. edycji rankingu odpowiedzialnych firm

DB Schenker po raz kolejny został nagrodzony w Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Operator logistyczny w tegorocznej edycji zestawienia zajął drugie miejsce w kategorii generalnej, uzyskując 96 punktów na 100 możliwych.

Logistyka

Konieczność alternatywnych rozwiązań w transporcie do Ameryki

Globalne łańcuchy dostaw są zakłócane lub ograniczane przez szereg nieprzewidzianych zdarzeń. Klęski żywiołowe, pandemie, konfl ikty, wojny handlowe i zmiany regulacyjne wpływają na sposób prowadzenia biznesu i wymiany handlowej, zmieniając ich struktury. Jednocześnie konsumenci i przedsiębiorstwa skróciły cykle popytu, wywierając presję na terminy realizacji, które niekiedy bywają trudne do oszacowania.

Ameryka Południowa z dużym potencjałem

Z roku na rok rośnie znaczenie wymiany handlowej z krajami Ameryki Południowej. Chociaż wciąż większość transportów do Polski odbywa się z kierunków azjatyckich, to jednak w momencie schłodzenia koniunktury na rynkach Azji, wzrasta znaczenie gospodarek rozwijających się po drugiej stronie półkuli.

Niezawodny partner logistyczny to podstawa

Operatorem, który ma duże doświadczenie w obsłudze branży chemicznej jest Dachser. Wie więc bardzo dobrze z jakimi zakłóceniami w łańcuchach dostaw, spowodowanymi nie tylko pandemią i wojną, mierzą się jego klienci. O tym, jak wspiera te fi rmy, mówi Ewelina Staszewska-Kobiela, kierownik rozwoju biznesu Polska DACHSER Chem Logistics.

Setki połączeń, miliony przesyłek i…apetyt na więcej

„Osiągnąć pozycję lidera wszędzie, gdzie jesteśmy” – takim mottem kieruje się Grupa Raben w swojej działalności biznesowej. Wizja jest ambitna, ale dla przedsiębiorstwa, które jest obecne już w 15 krajach w Europie, stawia na dalszą ekspansję, a przy tym dba o rozwój własnej sieci drobnicowej na dotychczasowych rynkach – zdecydowanie realna. Od kilku lat operator rozbudowuje system linii międzynarodowych, a specjalny projekt, który tego dotyczy, sukcesywnie obejmuje kolejne regiony i państwa.

Rozwój biznesu i CSR  – priorytety QSL Polska

Terminowe dostawy produktów najwyższej jakości są podstawą funkcjonowania branży gastronomicznej. Na logistykach żywności spoczywa więc duża odpowiedzialność. Nie jest to jednak jedyny obszar, w którym logistyk musi się nią wykazać. Coraz większą rolę w firmach logistycznych zaczyna odgrywać CSR, czyli społeczna (i środowiskowa) odpowiedzialność biznesu. Czy również w Quick Service Logistics Polska? ‒ pytamy Agnieszkę Sałek, dyrektorkę handlową tej firmy.

Digital Twin – cyfrowy bliźniak magazynu

Nowoczesne, zautomatyzowane magazyny, zaprojektowane z ujęciem kilkudziesięciu kilometrów przenośników, automatycznych sorterów, robotów kompletujących i maszyn tworzących gotowe do wysyłki ładunki paletowe są coraz częstszym krajobrazem również polskich parków logistycznych.

Logistyka  – technologia

Fundament sprawnych łańcuchów dostaw w CHEP

Ruch non-stop, ciężarówki podjeżdżają i odjeżdżają. Wszystkie wypełnione niebieskimi paletami. Wkrótce zostaną załadowane towarem, który trafi na półki sklepów w całym kraju. Do centrum serwisowego nośniki są przewożone tylko na chwilę, by przejść gruntowną kontrolę i następnie ruszyć w dalszą drogę.

Control Tower – nowy wymiar zarządzania łańcuchami dostaw

Łańcuchy dostaw w ostatnim czasie przeszły wiele istotnych zmian w wyniku pandemii, wojen, sankcji handlowych czy nawet ekstremalnych zjawisk pogodowych. W tych okolicznościach i przy dynamicznym rozwoju branży e-commerce konieczne było odejście od dotychczasowego modelu biznesowego i sposobu realizacji dostaw.

Systemy IT

Coraz bliżej prawdziwej logistyki bez papieru

Wdrożenie modelu Paperless GS1 u Partnerów Fresh Logistics skróciło obsługę przyjęć o 44% i obniżyło jej koszty po stronie odbiorcy o 38%.

Dlaczego warto wdrażać elektroniczny list przewozowy?

Jak podaje Komisja Europejska we Wniosku o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego, około 99% operacji transportu międzynarodowego na terytorium Unii Europejskiej nadal wykorzystuje dokumenty papierowe na którymś z etapów operacji.

Powierzchnie magazynowe

Rekordy na rynku nieruchomości logistycznych

Firma doradcza Savills podała, że aktywność inwestycyjna w europejskim sektorze nieruchomości logistycznych w 2022 r. utrzymuje się na wysokim poziomie. Wartość transakcji zawartych w I kw. sięgnęła 14,3 mld euro, przebijając rekord z 2021 r.

Nadal konkurencyjni

Równowaga pomiędzy kosztami budowy, zwrotem z inwestycji i kosztem najmu, która ukształtowała się w Polsce w ostatnich latach i stanowi podstawę funkcjonowania branży nieruchomości komercyjnych, została ostatnio zaburzona. Dynamiczne zmiany kosztów i wydłużony czas budowy, wysokie oprocentowanie obligacji krajowych to czynniki wpływające na nieunikniony wzrost czynszów.

Silny popyt obniża podaż do rekordowo niskiego poziomu

Prologis Research przedstawił nowy, autorski wskaźnik Prologis ‒ True Months of Supply, TMSTM, który precyzyjnie opisuje współzależność podaży i popytu.

Finansowanie i ubezpieczenia

Bardziej stabilnie niż wielu przewidywało

Jak co roku, Związek Polskiego Leasingu (ZPL) podał wyniki firm leasingowych po I połowie 2022 r. Udzieliły one łącznego finansowania na poziomie 42 mld zł. To wynik niższy o 2,8% niż przed rokiem. Wśród pozytywnych informacji warto podkreślić dodatni wynik całego aktywnego portfela branży leasingowej na koniec czerwca 2022. (+7,1 % r/r, na poziomie 172,7 mld zł). W przypadku portfela ograniczonego do finansowania aktywów ruchomych, dynamika wzrostu wyniosła+7,5 % r/r.

Prawo

Towary niebezpieczne  w sprawozdaniach rocznych – nowe przepisy ministra infrastruktury

24 czerwca 2022 r. weszły w życie przepisy prawne określające nowe warunki i wymagania dotyczące formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania1). Przepisy te były od dawna oczekiwane w branży TSL ze względu na potrzebę dostosowania dotychczasowych rozwiązań do zmienianych cyklicznie przepisów ADR/RID/ADN2), a także usunięcia niespójności, szczególnie w odniesieniu do jednostek miar podawanych przy ilościach towarów w klasach i w sposobach przewozu.

Brexit – 10 dobrych praktyk celnych, o których musisz pamiętać

Wielka Brytania opuściła struktury Unii Europejskiej 31 grudnia 2020 roku. Wiązało się to z wprowadzeniem szeregu nowych reguł dotyczących transportu towarów i obsługi celnej. Pomimo ponad dwóch lat od tego wydarzenia, proces wdrażania nowych zasad współpracy między Wielką Brytanią a UE nadal trwa.

Skazani na chaos

Teoretycznie rzecz biorąc, postanowienia Unijnego Kodeksu Celnego oraz towarzyszących mu rozporządzeń wykonawczych i delegowanych obowiązują na całym terytorium Unii Europejskiej. W praktyce, każdy kraj członkowski potrafi poszczególne przepisy interpretować na bardzo różne sposoby, czemu sprzyja ich mętna i niejednoznaczna redakcja.

Transport drogowy

Rola Polski na europejskim rynku usług transportowych

Polskie firmy transportowe w ostatnich latach wypracowały pozycję lidera na europejskich szlakach handlowych, realizują już jedną czwartą przewozów drogowych towarów między Niemcami a Francją Skutecznie też bronią wypracowanej pozycji, mimo że regularnie pojawiają się pomysły administracyjnego ograniczania dostępu do rynków.

Kolejne czynniki niszczą łańcuch dostaw

Rosnące ceny energii, po pandemii i wojnie, to kolejny czynnik, który negatywnie wpływa na już załamane łańcuchy dostaw. Sieci transportu drogowego, a z nimi intermodalne łańcuchy dostaw, obsługują głownie priorytetowe dostawy towarów i świadczenie usług. Firmy transportowe są na skraju bankructwa i nie widzą nadziei na pomoc rządów swoich państw w tej trudnej sytuacji.

Transport lotniczy

Multimodal coraz częściej wybiera transport lotniczy

Wielu operatorów logistycznych, w tym Rohlig Suus Logistics, korzysta z transportu lotniczego. O tym, jakie znaczenie ma on dla tej fi rmy, mówi: Mariusz Filec, dyrektor frachtu lotniczego w Rohlig Suus Logistics i Piotr Zagubieniak, zastępca dyrektora frachtu blotniczego w Rohlig Suus Logistics.

Nowe, efektywne połączenia cargo między Europą a Chinami

DHL Express, firma obsługująca międzynarodowe ekspresowe przesyłki lotnicze, uruchomiła nową trasę cargo, łączącą Chiny i rynek europejski.

Transport intermodalny

SPEDCONT z inwestycją ważną dla regionu

SPEDCONT, spółka należąca do Grupy GEODIS, planuje nową inwestycję, dzięki której terminal SPEDCONT zyska status największego intermodalnego terminala śródlądowego w Polsce i jednego z największych tego typu obiektów pod względem możliwości przeładunkowych.

 

 

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C