TSL Biznes – lipiec/sierpien 2023

C

Logistyka

Ekspert zaawansowanej logistyki żywności

Ostatnie kilka lat pokazało jak ważna jest wydajność i niezawodność łańcucha dostaw. Firma NewCold, pionier w dziedzinie zaawansowanej, zautomatyzowanej logistyki magazynowej i łańcucha chłodniczego, rozszerza swoją działalność, inwestując 112 milionów euro w budowę nowego obiektu chłodniczo-magazynowego pod Warszawą. Dla Polski oznacza to przede wszystkim wzmocnienie pozycji na międzynarodowym rynku logistycznym.

Trzeb nadążać  za innowacjami w farmacji  i medycynie

Pandemia COVID-19 uwidoczniła wiele wyzwań logistycznych w sektorze farmaceutycznym i ochrony zdrowia. Dystrybucja szczepionek pokazała, że precyzyjna logistyka oraz transport wrażliwych i krótkoterminowych produktów odgrywa istotną rolę w procesie ratowania ludzkiego zdrowia i życia.

Wyzwania partnerów logistycznych w branży elektronicznej

Pandemia COVID-19 uwidoczniła wiele wyzwań logistycznych w sektorze farmaceutycznym i ochrony zdrowia. Dystrybucja szczepionek pokazała, że precyzyjna logistyka oraz transport wrażliwych i krótkoterminowych produktów odgrywa istotną rolę w procesie ratowania ludzkiego zdrowia i życia.

PROMOCJA

PROMOCJA

Wisła głównym kanałem transportowym

Do Kompleksu Olefin III, strategicznej inwestycji PKN  ORLEN, dotarły najważniejsze elementy potrzebne do jego budowy. Za realizację projektu odpowiada DSV w Polsce. Dzięki opiece inżynieryjnej specjalistów DSV bezpiecznie dostarczono m.in. ważącą ponad 850 ton i mierzącą blisko 100 metrów długości kolumnę Wash Tower. Dotychczas na miejsce inwestycji dowieziono ok 80% wszystkich elementów.

Logistyka – technologie

Na coraz większą skalę

W dzisiejszych firmach logistycznych i transportowych rozwijają się nowoczesne technologie, umożliwiające automatyzację coraz większej liczby procesów. Wykorzystanie IoT i big data stało się powszechne, przyczyniając się do znacznego wzrostu efektywności działania. Jak to wygląda z punktu widzenia dużego operatora logistycznego jakim jest Dachser, mówi Paweł Zawałowski, Expert Warehouse Operations, Business Controller Warehousing w DACHSER Polska.

Nadchodzi era E-CMR

Bieżąca kontrola przesyłek, oszczędność czasu i bezpieczeństwo danych to kilka z wielu zalet, jakie daje e-CMR, czyli elektroniczny list przewozowy. Na upowszechnienie systemu na skalę europejską musimy poczekać do 2024 r., ale już teraz warto poznać jego mocne strony.

Zrównoważony rozwój

Łańcuch dostaw w świetle regulacji ESG

Deklaracje państw europejskich: Wielkiej Brytanii, Szwajcarii oraz całej Unii Europejskiej o dążeniu do osiągnięcia neutralności lub zerowych emisji netto do 2050 r. przyspieszają dyskusje i legislacje wspierające zieloną transformację.

Kierunek Ameryka

Kompleksowo do Ameryki

Branża TSL jest papierkiem lakmusowym polskiej gospodarki. Analizując przewóz towarów, możemy zauważyć m.in. skalę spowolnienia lub wzrostu gospodarczego czy zmiany w zachowaniu zakupowym konsumentów, zarówno w Polsce jak i w krajach, z którymi prowadzimy wymianę handlową. Dotyczy to także dwóch ważnych kierunków dla naszej gospodarki – Ameryki Północnej i Południowej.

Prawo

Już niedługo zmiany w wydawaniu  zezwoleń na przejazd pojazdami nienormatywnymi

Procedura uzyskiwania zezwoleń na przejazd pojazdami nienormatywnymi w Polsce od wielu lat jest skomplikowana i czasochłonna. Jednak, dzięki działaniom Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego (OSPTN) wraz z powołaniem Zespołu ds. Opracowania Regulacji Prawnych dotyczących systemu elektronizacji przejazdów pojazdów nienormatywnych, mamy nadzieję na znaczącą poprawę tej sytuacji.

Nowelizacja KP. Ważne zmiany dla pracodawców w tym firm transportowych

26 kwietnia 2023 r. w życie weszły długo wyczekiwane i zapowiadane od miesięcy przepisy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, wdrażające do krajowego ustawodawstwa postanowienia dwóch unijnych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): dyrektywy nr 2019/1152 i dyrektywy nr 2019/1158. Nowe regulacje objęły także pracodawców z sektora transportowego.

Transport lotniczy

Istotna rola Polski w strukturze DHL Express

Jedną z dywizji Grupy DHL jest DHL Express. Jaki jest profil działalności tej firmy i czym wyróżnia się na rynku przewoźników ekspresowych? ‒ na te i inne pytania odpowiada Tomasz Buraś, prezes zarządu DHL Express Polska.

Czy leci z nami cargo?

Przyjmuje się, że pierwszy ładunek został przewieziony samolotem w 1910 r., kiedy kilka bel jedwabiu przetransportowano na odcinku ponad 100 kilometrowym do Columbus w Ohio. Od tego czasu dynamicznemu postępowi awiacji nieustannie towarzyszył adekwatny rozwój transportów cargo.

Transport drogowy

Raport “Transport drogowy w Polsce 2023”

Transport drogowy jest branżą posiadającą największy wkład w rozwój gospodarczy kraju. Od 2010 roku zatrudnienie w branży wzrosło o 230 tys. osób, więcej niż w informatyce (+207 tys.). Nie ma w Unii Europejskiej innego dużego kraju poza Polską, w którym transport odgrywałby tak dużą rolę ekonomiczną.

Transport intermodalny

Polski intermodal notuje straty

Jak wynika z ostatnich danych przedstawionych przez Urząd Transportu Kolejowego, kolejowe przewozy intermodalne w I kwartale 2023 r. odnotowały w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku spadek, i to o 12%. W tym okresie przewieziono zaledwie 5,8 mln ton ładunków, co stanowiło blisko 625 tys. TEU.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C