TSL Biznes – styczeń 2013

C
[su_button url=”https://tsl-biznes.pl/online/TSLbiznes_2013_01m.pdf” wide=”yes” icon=”icon: file-text-o”]Pobierz PDF[/su_button]
> Wydarzenia

Szansa dla młodych logistyków

Rozwijane od 12 lat Forum Młodej Logistyki urosło do rangi największej i najbardziej prestiżowej imprezy branży TSL organizowanej w Polsce przez studentów. Również w tym roku w branżowym kalendarium nie zabraknie tego wydarzenia. 7 i 8 marca, w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, specjaliści zajmujący się logistyką podzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z młodszymi kolegami.

Rok 2013 czasem niepewności

W mediach już od paru miesięcy straszą nas recesją i namawiają do zaciskania pasa. Również w ocenie Pracodawców RP rok 2013 będzie okresem postępującego zastoju gospodarczego. W konsekwencji zewnętrznych szoków popytowych nastąpi wyraźne spowolnienie, widoczne zarówno po stronie popytu inwestycyjnego, jak i spożycia indywidualnego. I choć z prognozy resortu finansów wynika, że wzrost gospodarczy wyniesie 2,2%, to jednak Pracodawcy RP twierdzą, że dynamika PKB osiągnie co najwyżej 1,8%, a polskich przedsiębiorców czekają trudne czasy, do których należy się dobrze przygotować.

Cóż, wyniki z drugiej połowy 2012 r. potwierdzają te obawy – w przemyśle motoryzacyjnym maleje eksport, coraz mniej jest pieniędzy na budowę dróg i rośnie bezrobocie. Jednak w branży TSL jest jeszcze zupełnie znośnie, polskie firmy przewozowe starają się znaleźć pracę poza polskim rynkiem, a rozwój branży kurierskiej i częściowo logistycznej nakręca e-commerce. A co o tym sądzą nasi rozmówcy, których wypowiedzi umieszczamy poniżej?

Na globalną skalę
UPS dostrzega wiele trendów, które obecnie korzystnie wpływają na naszą działalność i nasze silne strony. Firmy, bez względu na ich wielkość, nadal widzą potrzebę prowadzenia handlu i konkurowania na skalę globalną (pomimo niepewnych warunków gospodarczych w niektórych częściach świata).

Pawel Racis,
dyrektor handlowy UPS Polska

Być bardziej skutecznym

Sytuacja gospodarczo-ekonomiczna, zarówno w Polsce jak i w Europie, wciąż nie jest stabilna. Nie oznacza to oczywiście, że czeka nas dalsze załamanie sytuacji rynkowej.

Dariusz Korbut,
dyr. Przedstawicielstwa TimoCom na Polskę, kraje WNP i kraje Bałtyckie

Kluczowa rola innowacji
Pomimo spowolnienia gospodarczego, rynek usług logistycznych rozwija się, ale jest coraz bardziej wymagający dla jego uczestników. Obserwujemy stale rosnącą przewagę konkurencyjną silnych operatorów logistycznych.

Piotr Sukiennik,
dyrektor generalny FM Logistic w Polsce

 

Wykorzystać możliwości
Rok 2013 będzie wymagający dla całej naszej gospodarki. Prognozuje się wyraźny spadek tempa wzrostu PKB, choć należy pamiętać, że wciąż będziemy mieli do czynienia z rozwojem, tyle tylko, że wolniejszym niż w poprzednich latach. Możemy spodziewać się także okresowego spadku produkcji przemysłowej, tak jak to było w listopadzie 2012 r. Wszystko wskazuje jednak na to, że druga połowa roku będzie już lepsza i wszyscy powinniśmy odczuć poprawę.

Maciej Bachman,
prezes zarządu Pekaes

 

Nadrobić dzielące nas różnice
Udział transportu morskiego w światowym obrocie handlowym sięga obecnie już ponad 84% i nadal rośnie, osiągając ponad 8,2 mld ton masy towarowej transportowanej drogą morską. Wyniki te stymulują dynamiczny rozwój floty oraz portów morskich w skali globalnej.

Thomasa Bagge,
prezes zarządu w Maersk Polska Sp. z o.o., szef regionu Europy Środkowo-Wschodniej

Relokacje i konsolidacje
Jakie są perspektywy przed rynkiem logistycznym oraz związanym z nim rynkiem powierzchni magazynowych i przemysłowych? Jakich trendów można się spodziewać? Jakie są szanse, a jakie zagrożenia i co może nas zaskoczyć?

Robert Dobrzycki,
partner zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią Panattoni Europe

E-commerce pobudzi branżę
W ostatnich dwóch latach obserwujemy istotny wzrost znaczenia segmentu przesyłek B2C kierowanych do odbiorców indywidualnych, co jest głównie skutkiem rozwoju handlu na platformach aukcyjnych. Aby sprostać tym oczekiwaniom, firmy kurierskie dostosowują swoją ofertę do ich potrzeb. Wraz z rozwojem polskiego rynku e-commerce i upowszechnianiem zakupów on-line tworzone są kolejne rozwiązania dla tego segmentu rynku.

Marcin Kruszyński,
PR Manager, Siódemka SA.

Dominujące trendy

Obecnie obserwujemy trzy dominujące trendy w branży transportowej i logistycznej: bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój i oszczędność.

Mark Warner,
dyrektor zarządzający Qualcomm Enterprise Services Europe

LOT Cargo wykorzysta Dreamlinery
Według szacunków Boeinga, przewóz frachtu lotniczego w 2013 r. wzrośnie o 5.3% w porównaniu do roku poprzedniego. Największy wzrost przewozów cargo planowany jest na rynkach azjatyckich, a najmniejszy na rynku europejskim (2.4%). Wielkość transportu z Ameryki Północnej do Europy powinna wzrosnąć o 3.5%.

Anna Pulkowska
specjalista ds. marketingu PLL LOT S.A.

Dalszy wzrost dla Poczty Polskiej
W ostatnich dwóch latach obserwujemy istotny wzrost znaczenia segmentu przesyłek B2C kierowanych do odbiorców indywidualnych, co jest głównie skutkiem rozwoju handlu na platformach aukcyjnych. Aby sprostać tym oczekiwaniom, firmy kurierskie dostosowują swoją ofertę do ich potrzeb. Wraz z rozwojem polskiego rynku e-commerce i upowszechnianiem zakupów on-line tworzone są kolejne rozwiązania dla tego segmentu rynku.

Jarosław Toczko,
dyrektor Centrum Logistyki w Poczcie Polskiej S.A.

Zwiększyć efektywność

W 2012 r., po kryzysowym okresie niepewności, firmy transportowe nieśmiało powróciły do inwestycji w nowe technologie. W czasach, gdy ważna jest optymalizacja kosztów operacyjnych oraz zwiększenie elastyczności łańcucha dostaw, istotną rolę odgrywają systemy informatyczne usprawniające działania procesu logistycznego.

Paweł Wojtysiak,

Country Manager firmy Trimble Transport&Logistics

> Logistyka

W oczekiwaniu na zmiany
Logistyka branży farmaceutycznej

Choć procesy logistyczne realizowane w branży farmaceutycznej często różnią się tylko nieznacznie od tych przypisanych innym sektorom, to jednak specyfika produktu i związane z nią wysokie wymagania łańcucha dostaw sprawiają, że zazwyczaj jest ona uznawana za niezwykle trudny sektor dla firm świadczących usługi logistyczne. 

Marcin Jurczak

Logistykę oddać w dobre ręce

Operatorem logistycznym specjalizującym się w obsłudze branży farmaceutycznej jest FM Logistic. Jedną z firm współpracujących od kilku lat z FM Logistic jest Genexo sp. z o.o., polski wytwórca leków, suplementów diety oraz wyrobów medycznych. Zgodnie z umową FM Logistic zapewnia Genexo kompleksowe usługi magazynowania w dostosowanym do tego typu magazynie w Błoniu koło Warszawy.

Elżbieta Haber

Branża farmaceutyczna wyzwaniem dla operatora
Coraz więcej operatorów logistycznych decyduje się na obsługę branży farmaceutycznej, rozbudowując port folio usług o składy konsygnacyjne, hurtownie oraz wytwórnie farmaceutyczne. Inaczej jest w wypadku szpitali – tu tego typu obsługa prawie wcale nie istnieje. Wynika to głównie z braku zainteresowania nią ze strony usługobiorców.

Małgorzata Wiśniewska
Administration Supervisor Damco

Przede wszystkim bezpiecznie
Farmacja to jedna z bardziej wymagających branż w stosunku do operatorów logistycznych. Jej obsługa wymaga przestrzegania restrykcyjnych wymogów, przede wszystkim ze względu specyfikę produktów. Wymaga też odpowiednich umiejętności, wiedzy i zaplecza technicznego. Z jakimi problemami musi zmierzyć się operator obsługujący tę branżę, mówi Jarosław Mazur, dyrektor ds. rozwoju, Poltraf Sp.z o.o.

Pełna odpowiedzialność za dystrybucję
Jedną z firm, która specjalizuje się w obsłudze logistycznej branży farmaceutycznej jest Fiege. O specyfice, wyzwaniach, wymaganiach i zaletach outsourcingu logistycznego tej branży opowiadają Damian Dziok, menedżer ds. klientów farmaceutycznych i Wojciech Wieczorek, menedżer ds. rozwoju biznesu w Fiege Sp. z o.o.

Barier jest sporo
Podstawową działalnością firmy NEUCA LOGISTYKA jest świadczenie kompletu usług logistycznych dla sektora farmaceutycznego. Działalność ta obejmuje: magazynowanie, kompletację zamówień, wynajem powierzchni magazynowej, prowadzenie składu konsygnacyjnego, transport paletowy i drobnicowy w kontrolowanych warunkach, dostarczanie towaru, i to każdego dnia, nawet do 10 tys. adresów w Polsce.

Rafał Szydłowski,
dyrektor Departamentu Infrastruktury Magazynowej NEUCA LOGISTYKA Spółka z o.o.

W określonych przedziałach temperatur
Odpowiednia temperatura przechowywania oraz przewozu leków to kluczowe wyzwanie dla operatora logistycznego, obsługującego klientów z sektora farmaceutycznego.

Jakub Bojakowski,
kierownik Farmaceutycznego Składu Konsygnacyjnego DSV Solutions

Branża wysokiego ryzyka

Na rynku farmaceutycznym działa sporo firm, jednak tylko nieliczni operatorzy logistyczni decyduje się na ich obsługę. Przyczyn jest kilka, a podstawowa to taka, że wymagania branżowe są tak ogromne, że nie każdy może im sprostać. Podjęcie współpracy bez odpowiedniego przygotowania wiąże się natomiast ze zbyt dużym ryzykiem.

Edwin Osiecki,
Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu DHL Express (produkty międzynarodowe)

Z zachowaniem najwyższych standardów
Obsługa segmentu farmaceutyczno-medycznego wymaga długoletniego doświadczenia na tym rynku i zaawansowanej, ogromnej infrastruktury. Na inwestycje w najlepszych ekspertów, szkolenia pracowników i kurierów, a także najnowocześniejsze systemy teleinformatyczne i technologiczne, czy gęstą sieć połączeń lotniczych i drogowych, mogą sobie pozwolić tylko najwięksi globalni gracze.

Monika Uchnast,
Medical Coordination Centre, TNT Express

Okiełznać proces kompletacji

Operatorzy logistyczni działający w branży farmaceutycznej często stają przed trudnym wyzwaniem, jakim jest wyróżnianie się na rynku dzięki lepszej i szybszej obsłudze klienta oraz jednoczesnemu, wysokiemu poziomowi jakości obsługi.

Jacek Liber,
Dyrektor Działu Badań i Rozwoju, BCS Polska

Nowe możliwości dla operatorów
W roku 2012 nowelizacja Prawa Farmaceutycznego ograniczyła jeszcze bardziej rynek sprzedaży leków, wprowadzając między innymi zakaz reklamy produktów na receptę i zakaz sprzedaży tych produktów przez Internet. Zmniejszyła także możliwości kontaktu przedstawiciela medycznego z lekarzem.

Waldemar Kaczmarek,
dyrektor Obszaru Telco i Nowe Technologie, odpowiedzialny za Skład Konsygnacyjny w arvato Polska

Na drugim miejscu w obsłudze produktów świeżych
Specjalizująca się w logistyce produktów spożywczych firma Nagel-Group postawiła na własne oddziały – najpierw w Polsce, potem Czechach, na Słowacji i na Węgrzech, a od 2011 r., poprzez udziały w firmie Whiteland, weszła również do Rumuni. Spośród wymienionych rynków największy jest nasz rodzimy, tu też w 2002 r. powstała Nagel Polska.

Setny Certyfikat AEO na Mazowszu
Izba Celna w Warszawie przyznała firmie GEFCO Polska, jako setnej firmie w województwie mazowieckim, Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy (ang. AEO – Authorized Economic Operator). Na ręce dyrektor generalny GEFCO Polska Oliviera Large wyróżnienie przekazał 20 listopada dyrektor Izby Celnej w Warszawie Andrzej Chodubski.

Elżbieta Haber

> Systemy IT

Automatyczna identyfikacja zwiększa bezpieczeństwo
Proces dystrybucji produktów leczniczych jest bardzo złożony. Od firm oferujących outsourcing usług w tym zakresie wymaga się znacznie większego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa transportowanych towarów niż w innych branżach. Operatorzy logistyczni, stawiając sobie za cel usprawnienie procesu dystrybucji przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka uszkodzenia przewożonych produktów leczniczych, coraz częściej sięgają po rozwiązania z zakresu automatycznej identyfikacji danych. Decyzja o ich wdrożeniu jest traktowana jako element obliczonej na długofalowe korzyści strategii firmy.

Anna Kunysz
Poltraf

> Kurier Express Poczta

Rok szans i zagrożeń
Miniony rok, jeśli chodzi o usługi kurierskie, obfitował w ciekawe zdarzenia. Przeprowadzona megafuzja spowodowała realizację procesów konsolidacyjnych na rynku europejskim. W Polsce duże wzrosty notował handel elektroniczny (e-commerce), który nazywany jest przez ekspertów dźwignią dla przewozów kurierskich i pocztowych.

Tomasz Dobczyński

DPD stawia na Stryków
Trzy lata pracy i 32 mln euro kosztowała DPD nowa sortownia w Strykowie, którą otwarto 11 października. Docelowo będzie tu można sortować 35 tys. paczek na godzinę.

Marcin Jurczak

> Powierzchnie magazynowe

Rośnie popyt na Śląsku

Według danych CBRE (firmy doradczej w sektorze nieruchomości), po trzech kwartałach 2012 r. zasoby powierzchni magazynowej w Polsce wynoszą ponad 7 mln m2. W III kwartale do użytku oddano 390 tys. m2, w budowie znajdowało się dalszych 290 tys. m2, a umowy najmu podpisano na 1,73 mln m2.

Elżbieta Haber

 

> Logistyka – technologia

Jak zarządzać paletami w firmie?
Temat palet wciąż w wielu firmach pozostaje na marginesie innych problemów logistycznych – często ze względu na złożoność oraz małą przejrzystość procesów związanych z nimi. O tym, jak rozwiązać problem palet w logistyce i dystrybucji rozmawiamy z Anną Marczyńską, kierownikiem działu transportu w firmie TIM S.A.

> Transport specjalny

Nowe zasady wykonywania przewozów nienormatywnych
Po upływie rocznego vacatio legis, z dniem 19 października 2012 r. weszły w życie zmiany przepisów Prawa o ruchu drogowym, wprowadzające prawdziwą rewolucję w przewozach nienormatywnych. Zmiany te były od dawna oczekiwane, gdyż dotychczasowe regulacje odstawały w znaczący sposób od potrzeb współczesnego rynku oraz od zasad obowiązujących w innych państwach europejskich.

Maciej Wroński,
dyrektor biura prawnego OZPTD

Lotnicze przewozy materiałów radioaktywnych

>>> CZYTAJ PEŁNY ARTYKUŁ w pdf<<<

Przewóz ładunków, w tym materiałów niebezpiecznych, stanowi istotną część działalności firm lotniczych. Jest to atrakcyjny, ale trudny segment rynku, gdyż zapewnienie bezpieczeństwa transportu tych materiałów, w tym materiałów radioaktywnych, wymaga znacznego wysiłku, dobrej organizacji, wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej i regularnych szkoleń prowadzonych na najwyższym poziomie.

Alicja Pieńkowska,
PLL LOT S.A.,
Biuro Cargo i Poczty

>>> CZYTAJ PEŁNY ARTYKUŁ w pdf<<<

> Transport drogowy

Sukces, który słono kosztuje
Tak, jak i w poprzednich latach, na konferencji podsumowującej 2012 r., przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad koncentrowali się na sukcesach. Jednak, ze względu na spowolnienie w budowie dróg w 2013 r. i obecne kłopoty firm budowlanych, optymizmu było już znacznie mniej.

Elżbieta Haber

> Prawo

Przewoźnik umowny – ryzyka i zagrożenia
Gdy mówimy o przewoźniku umownym, zwykle mamy na myśli spedytora, który zawiera ze zleceniodawcą umowę przewozu. Poprzez jej zawarcie wstępuje on w stosunek umowy przewozu, a ponieważ sam nie dokonuje przewozu, występuje w tejże umowie jako tzw. przewoźnik umowny. Również przewoźnik drogowy, który wykonanie przewozu zleca podwykonawcy, może występować jako przewoźnik umowny. Wiąże się to jednak z pewnymi zagrożeniami i ryzykiem.

Jerzy Różyk
ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie CDS Kancelaria Brokerska www.cds-odszkodowania.pl

Kiedy magnes się opłaca?
Problem z odpowiedzią na pytanie “kiedy używanie magnesu w celu zakłócenia pracy tachografu się opłaca”- nie jest trudne. Jest ona prosta i logiczna, ale jej udzielenie wymaga uprzedniej analizy zarówno sytuacji w jakiej znajduje się menedżer transportu, jak i sytuacji zawodowej kierowcy.

Iwona Szwed,
www.arena561.pl

> Auto w firmie

Kto by pomyślał
Pierwsze spotkanie i podwójny szok: raz, że Megane Grandtour jest tak ładne, a dwa, że tak praktyczne.

Michał Kij

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C