TSL biznes – wrzesień 2016

C
[su_button url=”https://tsl-biznes.pl/online/TSLbiznes_2016_09m.pdf” wide=”yes” icon=”icon: file-text-o”]Pobierz PDF[/su_button]

> Wydarzenia

Ruszyła II edycja Plebiscytu „Przyjazny Pracodawca TSL”
Trwa druga odsłona ogólnopolskiego plebiscytu „Przyjazny Pracodawca TSL”, skierowanego do firm zajmujących się transportem spedycją lub logistyką. Kapituła wyróżni trzy firmy, które w szczególny sposób dbają o warunki zatrudnienia oraz wykazują się troską o pracownika. Do 15 października będą przyjmowane zgłoszenia.

 

Targi POL-ECO-SYSTEM – najnowsze eko-rozwiązania
Biznes, wiedza, finansowanie i ustawodawstwo – tegoroczne targi POL-ECO-SYSTEM (11-14.10.2016) to ważne miejsce rozmów decydentów i ekspertów rynku o zmianach jakie czekają sektor ochrony środowiska. W Poznaniu prezentowane będą również najnowsze eko-technologie i rozwiązania dla wielu branż przemysłu.

 

> Logistyka

Łańcuch jakości
Wysoka terminowość dostaw, awizacje o każdej porze dnia i nocy, czy wymagania związane z sezonowością to wyzwania jakie niesie ze sobą branża spożywcza. Na usługi logistyczne czeka
tu szerokie spektrum wymagających klientów – od producentów po sieci handlowe, od małych firm rodzinnych po globalnie działające korporacje.

 

Dostawa do ponad 400 lokalizacji
Kuehne + Nagel podpisał pięcioletni kontrakt na dystrybucję krajową produktów z Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu, należącego do Grupy Żywiec będącej jednym z największych producentów piwa w Polsce.

 

Różnie, ale zawsze w warunkach sterylnych
W fi rmie WDX przeprowadziliśmy kilkaset wdrożeń w branży spożywczej, obejmujących szeroki zakres naszych rozwiązań dla logistyki wewnętrznej: regałów, przenośników czy wózków widłowych. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie ma dwóch takich samych magazynów, a każdy projekt należy rozpatrywać indywidualnie.

 

Trzecie z kolei
ID Logistics, dostawca usług logistycznych specjalizujący się w logistyce kontraktowej, rozszerzył zakres współpracy z siecią handlową Carrefour Polska, która jest jego wieloletnim klientem. ID Logistics będzie zarządzać nowym Centrum Dystrybucji Carrefour, zlokalizowanym koło Bydgoszczy.

 

Rozwój drobnicy – widoczny trend na rynku logistycznym
Coraz więcej firm logistycznych zainteresowanych jest przewozem drobnicy, i to nie dlatego, że przewozy te są bardziej opłacalne niż przewozy całopojazdowe. Główny powód to taki, że na rynku coraz bardziej widoczna jest tendencja do likwidacji stocków magazynowych. Jak na tym „wychodzą” operatorzy logistyczni i jaka jest przyszłość tej usługi? – mówi Piotr Mroczka, dyrektor ds. Operacji Transportu Krajowego w FM Logistic.

 

 > Logistyka – technologia

Przed bramami prawie nie słychać hałasu maszyn
Adolf Pühl GmbH & Co.KG stosuje bramy szybkobieżne EFAFLEX, aby zapobiegać przenikaniu hałasów

Z inicjatywy PKP CARGO 5 i 6 października odbędzie się w Katowicach Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO. To odpowiedź na potrzebę debaty o sektorze, który ma istotny wpływ na miejsce i rolę Polski w globalnej gospodarce. Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP SA.

 

 > Transport drogowy

1500 przewoźników z Certyfikatem Trans.eu
Zakład przemysłowy Adolf Pühl GmbH & Co.KG w Plettenberg położony jest pośrodku obszaru mieszkalnego i rósł razem z miejscowością. Czuje się więc odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznego transportu towarów, nieuciążliwego dla mieszkańców i za utrzymanie hałasu na akceptowalnym poziomie. Rozwiązaniem są przemysłowe bramy szybkobieżne EFAFLEX. Pomysł ten zrealizował kierownik zakładu Thomas Schmidthaus.

 

Palety Inka – idealne rozwiązanie dla eksportu drogą morską oraz lotniczą
Dwiema paletami o formacie kontenerowym firma Inka Paletten zareagowała na znany logistyczny problem, polegający na tym, że wymiary kontenerów ISO oraz formaty powszechnie używanych palet Euro nie są dopasowane.

 

Serce logistyki Inter Cars
Na 15-hektarowej działce, zakupionej przez Inter Cars w 2013 r. w Zakroczymiu, powstaje największe w Europie Środkowo-Wschodniej centrum logistyczne branży motoryzacyjnej – Europejskie Centrum Logistyki i Rozwoju ILS. Na początku 2017 r. ma ono przejąć rolę magazynu w Czosnowie Jego budowa ma kosztować ponad 180 mln zł.

 

 > Transport drogowy

Intermodal alternatywą dla transportu drogowego
Ostatni rok stał pod znakiem spadających cen paliw i niskiej wartości złotówki, które nakręciły eksport. Cena ropy na giełdzie w Londynie nam początku 2016 r. osiągnęła poziom z roku 2003 r., a kurs euro w styczniu 2016 wynosił 4,50 zł. Oba wskaźniki mają wpływ na rentowność spółek transportu międzynarodowego.

 

Terminowe pobieranie danych z kart i tachografów – praktyka kontrolna
O pewnych czynnościach zarządzający transportem lub przedsiębiorca transportowy winien pamiętać bez względu na fakt wykonywania wielu obowiązków na raz. Nie zdarza się bowiem, by inspektorzy transportu drogowego darowali karę za nieterminowy pobór danych z kart kierowców lub tachografów. Ta często spotykana kara wśród służb kontrolnych, wskazana w załączniku 3 do ustawy o transporcie drogowym pod pozycjami 6.3.11 lub 6.3.12, często wieńczy kontrole drogowe, a w wielu przypadkach jest wynikiem wyłącznie danej metody liczenia, przyjętej przez inspektorów.

 

Z drogami lepiej niż z koleją
Realizacji i przygotowaniu do uruchomienia inwestycji na drogach i kolei była poświęcona konferencji zorganizowanej 2 września w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w której udział wzięli nie tylko jego przedstawiciele, ale także PKP PLK S.A. i GDDKiA.

 

Karta nie tylko paliwowa
Wzrost popularności kart sprawił, że ich emitenci opracowują coraz więcej rozwiązań odciążających klientów ze wszystkich formalności związanych z pojazdem w trasie. Zwykle przy pomocy tej samej karty zapłacimy już nie tylko za paliwo, ale też za przejazdy autostradami i tunelami, serwis i 24-godzinne pogotowie awaryjne czy komplet wycieraczek na stacji.

 

 > Transport intermodalny

Na jednakowych, niedyskryminacyjnych zasadach
Niskie koszty paliwa, wysoki kurs euro, przyhamowanie dynamiki polskiego eksportu i importu oraz rosnące stawki frachtu – czynniki te miały przyczyniać się do osłabienia tempa wzrostu kolejowych przewozów intermodalnych. Jednak opublikowane w początkach września najnowsze dane Urzędu Transportu Kolejowego za drugi kwartał 2016 r. pokazały, że przewoźnicy dość skutecznie radzili sobie z tymi zagrożeniami. Masa przewiezionych towarów wzrosła o blisko 30% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, a praca przewozowa o 23,81%.

 

Terminal o strategicznym położeniu
W ostatniej dekadzie, transport intermodalny cieszył się coraz większą popularnością w polskim środowisku logistycznym. Przyczyn takiego rozwoju jest wiele, ale z całą pewnością jest on związany z rozwojem krajowych portów, ponieważ istniała potrzeba kontynuowania transportu morskiego w głąb lądu. Poza tym decydenci logistyczni w dużym stopniu zrozumieli, że transport drogowy nie będzie dłużej w stanie obsłużyć coraz większych wolumenów.

 

Nożyce się rozwierają
W polskich portach dokonuje się właśnie wielkie „przemeblowanie”. Zmienia się nie tylko struktura obsługiwanych przez nie ładunków, ale następuje również ich przemieszczanie się między portami. Dotyczy to szczególnie ładunków drobnicowych, zwłaszcza tych przewożonych w kontenerach – i portów położonych nad Zatoką Gdańską. To efekt zmian dokonujących się w żegludze – i w samych portach.

 

Intermodal zgodny ze strategią biznesową
Ekol Logistics specjalizuje się w transporcie intermodalnym. Posiadamy nie tylko wiedzę, ale przed wszystkim odpowiednie zasoby. Mamy pięć własnych promów Ro-Ro, 5,5 tys. własnych środków transportu oraz 40 składów pociągów towarowych tygodniowo dedykowanych tylko firmie Ekol.

 

Warunki dobre, możliwości gorsze
Polska jest wręcz predysponowana do tego, aby transport intermodalny stanowił znakomitą większość przewozów towarowych realizowanych w naszym kraju oraz przez nasz kraj w kierunku państw ościennych. Sprzyjają temu bardzo dogodne warunki topograficzne, idealne warunki geopolityczne, jak i kierunek rozwoju rynku kontenerowego.

 

Intermodal – a better way!
Czym się różni intermodal od tzw. intermodalu? Którędy biegną prawdziwe intermodalne szlaki w Europie…

Kontenery są dziś stałym, ważnym elementem krajobrazu w naszej części Europy. Niezależnie od tego o jakim rozwiniętym gospodarczo regionie pomyślimy, wpisują się one tam w architekturę terenu, podróżują koleją i po drogach.

 

 > Transport kolejowy

PKP PLK – wyścig z czasem
25 lipca, dwa i pól roku po rozpoczęciu perspektywy finansowej 2014-2020, w Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) podpisano pierwsze umowy o dofinansowaniu nowych projektów kolejowych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Dla resortu infrastruktury i budownictwa, któremu podlega kolej i dla Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) rozpoczął się w ten sposób trudny okres likwidacji zaniedbań poprzedników i nadganiania straconego czasu.

 

 > Finansowanie

Nadspodziewanie dobre wyniki w branży leasingowej
Z roku na rok rośnie rola branży leasingowej w finansowaniu inwestycji, szczególnie inwestycji firm w ruchomości. Związek Polskiego Leasingu podał, że w I połowie 2016 r. rynek osiągnął 17,7-procentową dynamikę (r/r). 28,1 mld zł wyniosło łączne finansowanie udzielone przez polskich leasingodawców w omawianym okresie. Eksperci ZPL szacują, że polska branża leasingowa sfinansuje w tym roku aż 43,1 % nakładów inwestycyjnych firm w aktywa ruchome.

 

Dlaczego leasing
Większość firm prowadzących własną działalność korzysta z zewnętrznego wsparcia finansowego. Jego wybór wiąże się z dylematem – jakie narzędzie wybrać? I chociaż dostępnych jest wiele rozwiązań, to w świetle wyników badania zrealizowanego na zlecenie EFL, najczęściej wybór pada na leasing, z którego korzysta ponad 50% przedstawicieli sektora MŚP.

 

Branżę transportową czekają liczne wyzwania
W ciągu ostatnich miesięcy polskie przedsiębiorstwa pozostawały w dobrej kondycji mimo niewielkiego spadku optymizmu. Firmy liczą się jednak z możliwością pogorszenia koniunktury w najbliższych miesiącach. Na ich nastroje wpływ mają m.in. wprowadzone zmiany podatkowe i mniejszy popyt na produkty. W niezbyt dobrej kondycji jest branża transportowa.

 

 > Prawo

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego
Każdemu przedsiębiorcy dobrze znany jest obszerny katalog naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego. Począwszy od naruszenia ogólnych zasad, przez naruszenia przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynku, po naruszenie przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących lub cyfrowych urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i postoju. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że na powstanie naruszeń przedsiębiorca nie miał wpływu. Czy rzeczywiście?

 

Najczęstsze problemy polskich firm transportowych w Niemczech
Polskie firmy transportu drogowego podbiły niemiecki rynek. Wraz z rozwojem i ekspansją na tym rynku pojawiają się problemy ze stosowaniem przepisów obcego prawa.

 

 > Powierzchnie magazynowe

Rynek w szczytowej formie
Deweloperzy i firmy doradcze działające na rynku nieruchomości magazynowo-przemysłowych twierdzą, że pierwsze sześć miesięcy 2016 r. to najlepsze półrocze w historii tego rynku w Polsce. AXi IMMO podaje, że rynek jest w szczytowej formie, na koniec roku możliwe jest pobicie kolejnych rekordów.

 

Panattoni BTS Bydgoszcz dla sieci Carrefour
Panattoni Europe, lider nieruchomości przemysłowych w Polsce, zbuduje centrum logistyczne dla sieci handlowej Carrefour Polska. Inwestycja o charakterze BTS będzie liczyć ponad 38 tys. m² i powstanie w Bydgoszczy. Symboliczne wkopanie pierwszej łopaty odbyło się 11 sierpnia, a planowany odbiór obiektu przez najemcę przypada na luty 2017 r.

 

Inwestycja DSV dla Arla Foods
Pod koniec czerwca br. DSV i Arla Foods inaugurowały otwarcie nowej lokalizacji w okolicach Hamburga. Magazyn chłodniczy z terminalem cross-dock’owym posiadający 10 tys. m² powierzchni będzie stanowił teraz hub centralny dla 30 mleczarskich zakładów produkcyjnych Arla Foods.

 

Warszawa z własnym magazynem self storage
W Warszawie został właśnie otwarty największy w Polsce magazyn self storage. Ma on blisko 3 tys. m² powierzchni magazynowej na trzech kondygnacjach i ponad 640 boksów różnej wielkości, dostępnych o każdej porze dnia i nocy.

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C