Strategia podatkowa – kto musi ją stworzyć i do kiedy opublikować?

C

28-01-2021

Nowy rok niesie istotne zmiany w zakresie podatkowym, a dokładnie nakłada nowy obowiązek na pewną grupę podatników, polegającą na upublicznianiu swojej strategii podatkowej.

Nowy rok niesie istotne zmiany w zakresie podatkowym, a dokładnie nakłada nowy obowiązek na pewną grupę podatników, polegającą na upublicznianiu swojej strategii podatkowej. Każda zmiana przynosi pewne wątpliwości i nieścisłości, dlatego przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu, gdyż koniec roku a tym samym perspektywa obowiązywania nowych przepisów zbliża się wielkimi krokami. Poznajmy więc kluczowe informacje na ten temat.

Z dniem 28 listopada 2020 roku Sejm uchwalił ustawę, która nakłada na dużych podatników obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej. Precyzując grupę podatników, którą przepisy te dotyczą, są to podatnicy, których przychody przekraczają 50 mln euro rocznie oraz podatkowe grupy kapitałowe. Są to tzw. działania „uszczelniające” podatki dochodowe. Nowy obowiązek zacznie obowiązywać już 1 stycznia 2021 roku i pomimo tego, że czas ten zbliża się ogromnymi krokami, przepisy ze względu na swoje niedoprecyzowanie budzą ciągle pewne obawy i pojawiają się ciągłe pytania o szczegóły.

 

PROMOCJA

PROMOCJA

Strategia podatkowa- czym jest i kogo dotyczy

Co ciekawe, pojęcie strategii podatkowej nie jest dokładnie zdefiniowane, niemniej z zakresu informacji o strategii podatkowej, które muszą zostać podane do publicznej wiadomości wynika, iż jest to dokument, którego filarem są zasady podatkowe, którymi kieruje się podatnik a także podejmowane przez niego formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. Jej głównym celem jest udostępnienie obywatelom informacji na temat zasad podatkowych, którymi kierują się największe firmy a także poprawa społecznej kontroli nad największymi korporacjami tak, aby mogły wyjaśnić ewentualne rozbieżności pomiędzy swoimi przychodami a płaconymi w kraju podatkami.

Biuro Rachunkowe w Rzeszowie
https://optymalni.rzeszow.pl/

Strategia podatkowa dotyczy podmiotów, których przychody w poprzednim roku podatkowym przekroczyły kwotę równowartą 50 mln euro oraz podmiotów działających w formie podatkowej grupy kapitałowej, bez względu na wysokość przychodów grupy. Obowiązek ten będzie więc dla niektórych podmiotów koniecznością przyjęcia bądź aktualizacji a czasem i stosowania strategii podatkowej.

 

Elementy strategii podatkowej

Przepisy ustawy wskazują na elementy, które powinny znaleźć się w przygotowywanej strategii, z tym że jest to katalog otwarty, więc podatnicy mogą ponadto doprecyzować całość według swoich własnych pomysłów. Wśród danych powinny znaleźć się: informacje o procedurach wykonywania obowiązków podatkowych; informacje dotyczące transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi; informacje o planowanych lub realizowanych działaniach restrukturyzacyjnych; informacje dotyczące wniosków o wydanie interpretacji podatkowej oraz wiążącej informacji stawkowej; pozostałe, istotne informacje, wykluczając te objęte tajemnicą handlową, przemysłową, produkcyjną bądź zawodową. Ponadto musi być przygotowana w oparciu o charakter, rodzaj oraz rozmiar prowadzonej działalności.

 

W jaki sposób, gdzie i kiedy opublikować strategię podatkową

Przepisy nie wskazują obowiązku „przyjęcia” strategii podatkowej, jednak ze względu na jej charakter i informacje, które powinna zawierać, dobrym rozwiązaniem będzie przyjęcie jej w formie uchwały. Informacje te trzeba będzie opublikować na własnej stronie www lub na stronie podmiotu powiązanego a dodatkowo przesłać adres www do urzędu skarbowego. Informacje te muszą być sporządzone w języku polskim lub w innym języku, lecz tłumaczone na język polski.

Termin publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej będzie mijał ostatniego dnia roku następującego po roku, którego dotyczy dana informacja. Wszystko wskazuje na to, iż podatnicy będą zobowiązani do sporządzenia i publikacji informacji już za rok 2020 , w terminie do 31 grudnia 2021 roku.

 

Czym może skutkować niedopełnienie nowego obowiązku?

Niewykonanie obowiązku  przekazania informacji o realizowanej strategii podatkowej grozi wysokimi karami pieniężnymi w wysokości nawet do 250 tysięcy złotych a także pociągnięciem do odpowiedzialności, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.  Karę pieniężną może nałożyć właściwy naczelnik urzędu skarbowego i odbywa się to w formie decyzji.

Nowy obowiązek, który już niedługo zacznie obowiązywać pewną grupę podatników, jest według ich kolejnym obciążeniem sprawozdawczym nakładanym przez ustawodawcę, które nie przyniesie żadnych korzyści a będzie dodatkowym i sporym utrudnieniem. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wymagać będzie niemałych umiejętności i zaangażowania, dlatego najlepiej, by całość przeanalizowana została ze specjalistą w kwestiach podatkowych. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że w dokumentach zawarte zostały wszystkie wymagane informacje, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich ważnych i poufnych danych firmowych.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C