Dobre wyniki ID Logistics w I półroczu

C

28-07-2020

'- W pierwszej połowie 2020 roku, naznaczonej kryzysem związanym z Covid-19, Grupa ID Logistics utrzymała stabilny wzrost i osiągnęła dobre wyniki – mówi Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID.

– W pierwszej połowie 2020 roku, naznaczonej kryzysem związanym z Covid-19, Grupa ID Logistics utrzymała stabilny wzrost i osiągnęła dobre wyniki – mówi Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID.

 

 

– Po pierwszych trzech miesiącach dynamicznego wzrostu sprzedaży, drugi kwartał pokazał odporność naszego modelu biznesowego. Dywersyfikacja portfela klientów, zrównoważony i międzynarodowy zasięg oraz zaangażowanie zespołów umożliwiły nam utrzymanie stabilnego poziomu przychodów – dodaje prezes Grupy ID.

W II kwartale firma ID Logistics dobrze poradziła sobie ze skutkami kryzysu wywołanego pandemią Covid-19. Zróżnicowane portfolio klientów, szczególnie z branży spożywczej i e-commerce oraz zasięg geograficzny umożliwił Grupie utrzymanie stabilnego poziomu sprzedaży na poziomie 384,1 mln EUR (-0,6% w porównaniu z 2019 r., -3,0% w ujęciu like-for-like).

 

Wzrost za granicą

We Francji, rynku macierzystym, w II kwartale Grupa odnotowała spadek sprzedaży o 5,9% do 170,6 mln EUR. W kwietniu, w porównaniu z ubiegłym rokiem, aktywność spadła o 13,5%, w maju spadek był już mniejszy (-7,3%), natomiast w czerwcu zanotowano wzrost sprzedaży (+ 3,2%).

W II kwartale przychody z działalności międzynarodowej wzrosły o 4,1% do 213,5 mln EUR. Po stabilnym kwietniu (-0,2%) i bardziej dynamicznym maju (+ 1,6%), w czerwcu Grupa odnotowała gwałtowny wzrost do 11%. Wynik ten uwzględnia niekorzystny wpływ kursów wymiany walut, szczególnie odczuwany w Ameryce Łacińskiej oraz zmiany w konsolidacji Grupy wynikające z zakończenia działalności w RPA we wrześniu i rozpoczęcia działalności w USA, po przejęciu Jagged Peak w grudniu 2019 r. Po wyłączeniu tych czynników, spadek sprzedaży netto zmniejszył się do 0,2% w ciągu kwartału.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. Grupa ID Logistics odnotowała wzrost sprzedaży o 4,3% (+ 2% w ujęciu like-for-like) do poziomu 776,6 mln EUR. Na osiągnięty wynik wpłynął dynamiczny wzrost sprzedaży odnotowany w I kwartale połączony z odpornością firmy na skutki kryzysu pandemicznego w II kwartale. W tym okresie Grupa uruchomiła łącznie 10 nowych magazynów (3 we Francji i 7 na świecie), zgodnie z założonym wcześniej biznesplanem.

 

Nowe kontrakty

Mimo kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, w II kwartale Grupa ID Logistics rozwijała działalność biznesową, biorąc udział w kolejnych przetargach. W tym okresie firma wygrała lub rozpoczęła realizację wielu nowych kontraktów.

– W Holandii Grupa ID Logistics rozpoczęła realizację zamówień dla firmy Talpa (e-commerce). Operator zarządza jej nowym magazynem o powierzchni 10 tys. mkw. w Etten-Leur, skąd zaopatrywani są klienci w krajach Beneluksu.

– ID Logistics zacieśniło współpracę z jednym ze światowych liderów z branży e-commerce, wygrywając nowy kontrakt w Niemczech i rozpoczynając realizację pierwszej umowy we Francji.

– We Francji NAOS, jedna z największych światowych firm kosmetycznych specjalizująca się w pielęgnacji skóry (marki Bioderma i Institut Estheder), powierzyła Grupie ID Logistics zarządzanie nowym, scentralizowanym magazynem w rejonie Marsylii. W obiekcie o początkowej powierzchni 30 tys. mkw. operator wdrożył rozwiązanie racjonalizujące przepływy logistyczne, które ma umożliwić NAOS zmniejszenie emisji CO2.

– W I połowie roku w Polsce ID Logistics uruchomiło nowe centra dystrybucyjne dla sieci Carrefour w Podkonicach Dużych k/Rawy Mazowieckiej (powierzchnia 65 tys. mkw., obsługiwany przez zespół 600 pracowników), Lindt&Sprüngli w Grodzisku Mazowieckim (7600 mkw.) oraz magazyn centralny PepsiCo w Mszczonowie (58 tys. mkw., obsługiwany przez 240-osobowy zespół).

 

Perspektywy

Dzięki zróżnicowanemu portfelowi klientów (40% produkcja i dystrybucja żywności, 20% e-commerce) oraz zrównoważonemu zasięgowi geograficznemu, ID Logistics utrzymało aktywność biznesową na dobrym poziomie, mimo kryzysu pandemicznego. Do tej pory Grupa nie doświadczyła znaczących opóźnień w uruchamianiu nowych magazynów, a jej celem pozostaje otwarcie ok. 15 nowych obiektów w ciągu roku. Operator nadal otrzymuje zaproszenia do składania ofert, zwłaszcza w obszarze obsługi firm z branży e-commerce. ID Logistics zamierza kontynuować rozwój w drugiej połowie roku, skupiając się na zarządzaniu operacyjnym, racjonalnym zarządzaniu środkami pieniężnymi oraz poszukiwaniu nowych możliwości ekspansji, zwłaszcza w Europie Północnej i USA. Wciąż trudno jest przewidzieć jak będzie się rozwijała sytuacja związana z pandemią koronawirusa, dlatego też Grupa ID Logistics nie jest jeszcze w stanie ocenić wpływu tego kryzysu na jej ogólne przychody w 2020 roku.

 

 

 

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C