Odbiór odpoczynków tygodniowych regularnych – masowe kontrole w UE i surowe kary

C

13-06-2017

Na podstawie Rozporządzenia 561/2006 art. 8 ust. 8 wprowadzającego zakaz odbioru odpoczynków tygodniowych regularnych w kabinie, belgijskie służby przeprowadziły wzmożone kontrole pojazdów ciężarowych parkujących w okolicach portu Zeebrugge. Sprawdzono 120 samochodów, z czego w 46 ujawniono naruszenie przepisów. Inspekcje nałożyły na kierowców i firmy transportowe kary w łącznej wysokości 113 tys. euro. Przeprowadzenie w najbliższym czasie podobnej akcji zapowiadają również służby niemieckie.

Na podstawie Rozporządzenia 561/2006 art. 8 ust. 8 wprowadzającego zakaz odbioru odpoczynków tygodniowych regularnych w kabinie, belgijskie służby przeprowadziły wzmożone kontrole pojazdów ciężarowych parkujących w okolicach portu Zeebrugge. Sprawdzono 120 samochodów, z czego w 46 ujawniono naruszenie przepisów. Inspekcje nałożyły na kierowców i firmy transportowe kary w łącznej wysokości 113 tys. euro. Przeprowadzenie w najbliższym czasie podobnej akcji zapowiadają również służby niemieckie.

Na początku czerwca belgijskie służby kontrolne przeprowadziły zmasowane kontrole pojazdów ciężarowych, przebywających na parkingach wokół portu Zeebrugge. Działania sprawdzające dotyczyły w szczególności odbioru odpoczynków tygodniowych regularnych (> 45h) w kabinach pojazdu. Odpoczynek tygodniowy w kabinie pojazdu jest nielegalny już od 2006 r., co wynika z zapisów art. 8 ust. 8 Rozporządzenia 561/2006. W ostatnim czasie, kwestia ta została również poruszona w propozycjach dotyczących tzw. Pakietu Drogowego, ogłoszonych 31 maja przez Komisję Europejską. Jak zapowiadają przedstawiciele organów unijnych, przepisy mają zostać doprecyzowane głównie ze względu na brak ich egzekwowania przez niemal wszystkie kraje Unii Europejskiej.

– Komisja Europejska w tzw. Pakiecie Drogowym zapowiedziała doprecyzowanie niektórych przepisów i zajęła jednoznaczne stanowisko twierdząc, że kierowca nie może odbierać odpoczynków powyżej 45 godzin w kabinie pojazdu. Planowane zmiany w przepisach mają w założeniu ułatwienie kontroli tego typu naruszeń. W niektórych krajach europejskich już po kilku dniach możemy zauważyć pierwsze efekty stanowiska KE. Z początkiem czerwca, służby kontrolne zaskoczyły kierowców przebywających w Belgii. Choć wcześniej informowano o surowych karach za odpoczynki tygodniowe odbierane w pojeździe, przypadki kontroli były sporadyczne. Należy tutaj podkreślić, że tego samego dnia, kiedy masowo skontrolowano kierowców w Belgii, w wielu krajach obowiązywał zakaz ruchu dla ciężarówek i wiele pojazdów nie mogło w ogóle wyjechać na drogi – komentuje Mateusz Włoch, ekspert firmy INELO, która od kilku lat szkoli służby kontrolne w UE oraz jest doradcą Komisji Europejskiej.

Aż do 2015 r. praktycznie żadne z państw europejskich nie egzekwowało przepisów o odbiorze tygodniowych regularnych odpoczynków. W praktyce dopiero od dwóch lat spotykamy się z sankcjami za naruszenie prawa w tym zakresie. Jako pierwsze przepisy o wysokości kar i przeprowadzaniu kontroli opracowały i wprowadziły w życie Francja i Belgia. Już niedługo, do grona państw nakładających kary za tego typu naruszenia dołączą nasi zachodni sąsiedzi. Niemiecki rząd uchwalił już odpowiednią ustawę. Aktualnie trwają prace nad ustanowieniem wysokości kary oraz nad sposobem kontroli. Jak mówią przedstawiciele niemieckich służb, pierwsze propozycje wysokości kar to 500 EUR dla kierowcy oraz 1500 EUR dla przedsiębiorcy.

– Co ciekawe, obecnie kierowca nie musi posiadać żadnego potwierdzenia, że spał poza kabiną pojazdu. Dlatego też kary nakładane są tylko w przypadkach wykrycia naruszeń na tzw. „gorącym uczynku”. Dotychczas, przepis był martwy i przez długi czas przedsiębiorstwa transportowe nie respektowały tych regulacji, tym samym nie uwzględniając ich również przy planowaniu trasy. Istotne, by właściciele firm oraz zarządzający transportem stale weryfikowali swoją wiedzę, np. w trakcie specjalnych szkoleń. Okazuje się, że przy zachowaniu kilku prostych reguł da się zaplanować pracę w taki sposób, by kierowca nawet podczas trzytygodniowej trasy nie musiał odbierać 45-godzinnego odpoczynku – dodaje Mateusz Włoch.

Zobacz także

C

Najnowszy numer

C
TSL Biznes 04/2021
Truck & Van 03/2021

Zapisz się do newslettera

C

Czytaj TSL biznes za darmo! Zapisz się do newslettera.

C